Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen toteuttava allianssi on valinnut suunnittelijat laatimaan rakentamissuunnitelmia

Väylävirastosta ja Kreatesta muodostuva allianssi on valinnut yhteiselle hankkeelleen Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiselle suunnittelijat laatimaan rakentamissuunnitelmia. Rakentamissuunnitelma on tiesuunnittelua seuraava vaihe, jossa hallinnollista tiesuunnitelmaa tarkennetaan ja laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat.

Hankkeen suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä. Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä.

Lisäksi hankkeen alueella parannetaan maantien 180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyjä, ja siihen sisältyy muun muassa kahden pyöräilyn ja jalankulun alikulun – Valoniemen ja Ekbackin alikulkukäytävät – ja Kalakoulun risteyssillan rakentaminen.

Suunnittelijoiden valinta

Tässä allianssiurakassa pääsopimuskumppaneina ovat tilaaja ja rakentaja. Suunnittelu päädyttiin hankkimaan hankkeen parhaaksi –periaatteella, eli hankkeelle yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, koska näin haastavaan toimeksiantoon tekijöitä on tarjolla rajallisesti. Suunnittelijan valinta onkin ollut allianssinurakan tärkeimpiä tehtäviä ensimmäisten viikkojen aikana. Suunnittelutyö toteutetaan sopimuksellisesti Kreate Oy:n alihankintana.

– Kokonaisuutena suunnitteluhankinta on ollut erittäin vuorovaikutteinen, jotta osakokonaisuuksiin saatiin parhaat resurssit. Tarjotuilla resursseilla ja laadullisilla tekijöillä oli merkittävä vaikutus valinnassa hintakomponentin lisäksi, kertoo allianssiurakan projektipäällikkö Timo Hirvasmaa Kreate Oy:stä ja kiittää samalla kaikkia tarjoajia erittäin suuresta mielenkiinnosta hanketta kohtaan.

Itse suunnittelutoimeksianto on jaettu kolmeen osaa:

Kirjalansalmen sillan suunnitteluHessundinsalmen sillan suunnitteluVäyläsuunnittelu, joka sisältää kolme pienempää siltaa (Kalakoulun risteyssilta, Ekbackin ja Valoniemen alikulkukäytävät)

Kirjalansalmen vinoköysisillan suunnittelijaksi on valittu WSP Finland Oy, Hessundinsalmen sillan ja väyläsuunnittelun tekee AFRY Finland Oy. Molemmilla suunnittelutoimistoilla on kokemusta useista erittäin vaativista silta- ja väyläprojekteista.

– Hienoa, että pääsemme mukaan tähän hienoon ja haastavaan hankkeeseen aiempien suunnitteluvaiheiden jatkoksi. Valitun toteutusmallin ansiosta eri osapuolien osaaminen yhdistyy jo rakentamissuunnitelmavaiheessa, mikä on suunnittelunkin näkökulmasta loistava asia, toteaa siltojen liiketoimintajohtaja Sami Niemelä WSP Finland Oy:stä.

– Sillat ovat usein merkittäviä maamerkkejä ympäristössään. On hienoa olla suunnittelemassa lisää kestävää infraa, jolla on suuri merkitys alueen asukkaille ja teollisuudelle, sanoo siltojen ja taitorakenteiden toimialajohtaja Jarmo Niemi AFRYltä.

Vastaava saman mittakaavan silta valmistui Suomessa viimeksi lähes 30 vuotta sitten

– Kirjalansalmen silta tulee koostumaan kahdesta korkeasta pyloniparista, jotka kannattelevat vinoköysien avulla sillan noin 250 metrin pituista pääjännettä. Edellinen saman kokoluokan maantieliikenteen vinoköysisilta on valmistunut Suomeen lähes 30 vuotta sitten, eli ei ihan jokapäiväistä tekemistä. Siltojen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siltojen käyttöikään ja ylläpidettävyyteen. Allianssimalli sallii parhaalla mahdollisella tavalla tilaajan silta-asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja rakentajan osaamisen yhdistämisen. Yhdessä tekemällä syntyy hyvää. Molempien siltojen tulee olla pitkäikäisiä ja kestää raskaita teollisuuskuljetuksia vähintään seuraavat sata vuotta, taustoittaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Veden ylle rakentaminen tuo ainutlaatuisen teknisen haasteen rakentamiseen, samoin kuin rakentaminen nykyisten siltojen vieressä. Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja mahdollisuus entistä raskaammille kuljetuksille on ensiarvoisen tärkeää. Näiden kuljetusten sekä muun liikenteen, mukaan lukien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkuminen, tulee sujua mahdollisimman saumattomasti koko rakentamisen ajan. Rakentamisesta vastaa Kreate Oy.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 0295 343 600, etunimi.sukunimi@vayla.fiProjektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, etunimi.sukunimi@kreate.fiYksikön päällikkö Antti Silvennoinen, WSP Finland Oy, puh. 0207 864 692,  etunimi.sukunimi@wsp.comSillat ja taitorakenteet, toimialuejohtaja Jarmo Niemi, AFRY, puh. 050 4116210, etunimi.sukunimi@afry.com

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.