Ministeri Harakka: Liikkuminen ja tieto ovat vapauden ytimessä

Vapaus liikkua ja vapaus saada ja jakaa tietoa, ovat vapauden kokemuksista tärkeimpiä. Kaikki politiikka pitää suunnata yhteen päämäärään: vapauden lisäämiseen, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Liikenne- ja viestintäfoorumissa 3.3.2020. – Tarjoamalla aidosti parempia, taloudellisempia, aikaa säästäviä ja arkea helpottavia palveluja edistämme myös ilmastotavoitteita.

Ministeri Harakka nosti puheessaan esille kolme strategista työkalua liikenteen tulevaisuudelle:

– Nopeat raiteet osana kansainvälistä ja tukikelpoista ydinverkkoa on yksi osa kansallista liikennestrategiaa ja 12-vuotinen kokonaissuunnitelma on toinen. Kolmas rakennuspalikka strategisessa tulevaisuustyössä on suurten kaupunkien MAL-sopimusten kokonaisuus. Kun kestävät liikkumismuodot liitetään maankäytön ja asumisen ratkaisuihin, miljoonat suomalaiset asuvat jatkossa hiilineutraaleissa kaupungeissa.

– Nämä kansallisen strategian kolme työkalua on otettava käyttöön yhtä aikaa. Ja ne kaikki edesauttavat onnistuneen liikennejärjestelmän tavoitteita: kestävää, älykästä ja tehokasta liikkumista. Entistä paremmat liikkumispalvelut houkuttelevat kaupunkiseuduilla luopumaan omistusautosta ja maaseuduilla luopumaan kakkosautosta, tiivisti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ministeriön seuraavien vuosien tavoitteet.

Liikenteen päästövähennyksistä ministeri Harakka totesi, että niistä on päätettävä yhtenä kokonaisuutena, koska yksittäiset keinot eivät riitä.

-On tehtävä monipuolisia arvioita eri keinojen päästövähennyspotentiaalista, kustannuksista ja laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Erityisesti on huomioitava sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Jos siirtymä päästöttömään hyvinvointiyhteiskuntaan ei ole oikeudenmukainen, siirtymä ei toteudu. On saatava ymmärrys, että ilmastonsuojelu tarkoittaa toivoa eikä uhkaa, mahdollisuuksia eikä menetyksiä, ministeri Harakka korosti.

– Sama koskee myös harvaan asuttuja alueita, joissa palvelut ovat heikkenemässä. Tarvitsemme älykkäitä ratkaisuja ja uutta yhteistyötä, ministeri Harakka totesi.

Suomi on edelläkävijä verkkoteknologiassa, verkkoturvallisuudessa ja kyberturvallisuudessa

Ministeri Harakka nosti puheessaan esille myös Suomen roolin viestintäteknologian osaajana ja turvallisen ympäristön edelläkävijänä.

– Suomi on harvoja maita, joissa verkkoja koskevat tiukat turvallisuusvaatimukset on kirjattu kansallisen lainsäädäntöön jo 90-luvulta asti. Nyt otimme uuden askeleen. Viime viikolla nimittämäni valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävänä on rakentaa kattava ohjelma, jolla varmistetaan myös kaikkien verkkotoimijoiden osaaminen ja resurssit, sanoi ministeri Harakka.

Harakka myös muistutti, että EU-puheenjohtajana Suomi sai aikaan yhteisen sopimuksen EU:n yhteisestä ja vahvasta kyberturvallisuuden kriteeristöstä.

– Näin pidämme huolen siitä, että EU säilyy yhtenäisenä digitaalisena sisämarkkina-alueena, jossa innovaatiot ja edistyksellinen liiketoiminta takaavat tuotannon ja palveluiden kilpailukykyisyyden sekä myös ne älykkäät ratkaisut, jotka johtavat Euroopan siirtymää ilmastokestävään yhteiskuntaan. Reilussa kyberkilpailussa Suomella ja suomalaisilla osaajilla on vain voitettavaa, ministeri Harakka kannusti.

Kaksi keskustelua liikenteen ja viestinnän tulevaisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan puheen jälkeen foorumi jatkuu kahdella keskustelulla liikenteen ja viestinnän tulevaisuuden tiimoilta.

Ensimmäisessä keskustelussa keskitytään siihen, miten teemme ihmislähtöistä datapolitiikkaa ja miten suojaamme kansalaisten perusoikeudet teknologisessa murroksessa. Keskustelua käyvät Saidot Suomen toimitusjohtaja Meeri Haataja, Helsingin yliopiston professori ja tekoälytutkija Timo Honkela, Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila ja K-ryhmän asiakastietojohtaja Minna Vakkilainen.

Toinen keskustelu avaa 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ja sitä miltä suomalainen liikenne ja liikennejärjestelmä voisivat näyttää tulevina vuosikymmeninä. Liikenne 12 -keskusteluun osallistuvat hankkeen parlamentaarisen ohjausryhmän jäsenet kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Suna Kymäläinen, Sheikki Laakso, Antero Laukkanen, Mikko Ollikainen, Mirka Soinikoski ja Ari Torniainen.

Liikenne- ja viestintäfoorumia voi seurata myös verkossa

Liikenne- ja viestintäfoorumi on liikenne- ja viestintäministeriön kutsuseminaari, joka järjestetään vuosittain liikenteen ja viestinnän vaikuttajille. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä YouTubessa n. klo 14.30 – 16.30 ja sen voi katsoa myöhemmin tallenteena.

Keskustelu verkossa käydään osoitteessa lvm.screen.io/lvf2020 ja Twitterissä hashtagilla #LVF2020.

Lisätietoja:erityisavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234

Tiedote lvm.fi-palvelussawww.lvm.fi/-/ministeri-harakka-liikkuminen-ja-tieto-ovat-vapauden-ytimessa-1033839

Ministeriön yhteystiedotwww.lvm.fi/yhteystiedot

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissäwww.facebook.com/lvmfiwww.twitter.com/lvmfi