Ministeri Harakka: Liikennejärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka avasi 10.5.2022 ensimmäistä kertaa pidettävän Liikennejärjestelmäfoorumin, johon keräännytään jatkossa säännöllisesti keskustelemaan liikennejärjestelmän tilanteesta.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano on ollut käynnissä noin vuoden verran.

– Liikenne 12 –suunnitelma on tuonut liikennejärjestelmätyöhön kaivattua strategista otetta ja pidemmän aikavälin näkymää. Tämä koskee myös rahoitusta huolimatta siitä, että suunnitelman rahoituksen toteutuminen riippuu aina kehys- ja talousarviopäätöksistä, sanoi ministeri Harakka.

Ministeri Harakka nosti puheessaan esiin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja sen vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueille, myös liikennesektorille.

– Me emme vielä tiedä, miten kauaskantoisia sodan seuraukset ovat. Joka tapauksessa on varauduttava myös siihen, että ainakin osa muutoksista on pysyviä. Olennaista on, että toimintaympäristön muuttuessa meillä on käytettävissämme jatkuvasti päivittyvää ennakointitietoa liikkumisen ja kuljettamisen tarpeista, liikenteen virroista ja ympäristömme kehitysnäkymistä, totesi ministeri Harakka.

Kevään kehysriihen päätökset eivät ministeri Harakan mukaan olleet Liikenne 12 –suunnitelman näkökulmasta toivottuja.

– Vaikka säästöpaineet ovat tiedossa, on tietenkin valitettavaa, että emme ole pystyneet pitämään kiinni yhdessä sovitusta liikennejärjestelmän rahoitustasosta. Toisaalta on muistettava, että kaksi vuotta sitten osana elvytyspakettia tehdyt väyläverkon kehittämisinvestoinnit olivat määrältään omaa luokkaansa, muistutti Harakka.

– Yhtenä valopilkkuna hallinnonaloille olivat toki kehysriihessä tehdyt reilun viiden miljoonan euron lisäykset kyberturvallisuuden parantamiseen. Ne ovat nykyinen maailmantilanne huomioiden erittäin tarpeellinen ja tervetullut lisäys, jatkoi Harakka.

Tiivis vuorovaikutus tärkeä osa valmistelua

Ministeri Harakka korosti yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä Liikenne 12 –työssä.

– Liikenne 12 -suunnitelma on osaltaan näyte siitä, mitä voidaan saada aikaan yhdessä tekemällä ja yhteen hiileen puhaltamalla. Yhteistyötä tarvitaan entistäkin enemmän nyt, kun maailmanpoliittinen tilanne on epävarma ja vaikuttaa niin monella tavalla myös meidän arkeemme, totesi Harakka.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään neljän vuoden välein. Seuraavan suunnitelman valmistelu alkaa muodostamalla yhteinen tilannekuva liikennejärjestelmästä. Tämä tapahtuu Liikenne- ja viestintäviraston liikennejärjestelmäanalyysin pohjalta, yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Vuorovaikutus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä. Seuraavan suunnitelman valmisteluun liittyviä vuorovaikutustapoja kehitetään saadun palautteen perusteella. Liikennejärjestelmäfoorumiin kokoonnutaan säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja liikennejärjestelmän tilanteesta.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman huhtikuussa 2021. Suunnitelman toimeenpano on käynnissä.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa jatkuu muun muassa syksyllä 2022 pidettävissä alueellisissa tilaisuuksissa.

Seuraava suunnitelma vuosille 2025-2036 laaditaan niin, että siitä voidaan päättää keväällä 2025. Suunnittelu alkaa tulevan hallituksen aloitettua. Hallitusohjelma vaikuttaa suunnitelman rajauksiin ja sisältöön.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027, ilkka.hamunen@gov.filiikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330, kaisa.kuukasjarvi@gov.fierityisasiantuntija Maria Torttila, p. 050 572 2237, maria.torttila@gov.fi