Ministeri Harakka keskusteli EU:n ilmastopaketista liikennealan toimijoiden kanssa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tapasi 30.8.2021 liikennealan keskeisten sidosryhmien johtoa etätilaisuudessa. Keskustelua käytiin Euroopan komission heinäkuussa 2021 julkaiseman ilmastopaketin liikenteen kannalta relevanteista aloitteista.

EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuonna 2050. Tämä edellyttää 55 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Liikenteellä on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Ministeri Harakka kiteytti tilaisuuden avauspuheenvuorossa tavoitteet liikenteen päästövähennystoimille.

– Päästövähennystoimia on arvioitava kolmen T:n periaatteella – niiden tulee olla tehokkaita ja toteutettavissa ja ne tulisi tehdä tänään. Eli toimien tulisi olla kustannushyötytehokkaita, oikeudenmukaisia ja sellaisia, joista voidaan nopeasti sopia, totesi ministeri Harakka.

Ministeri Harakka nosti esiin suomalaisen osaamisen merkityksen.

– Kansallisia toimia suunniteltaessa olemme olleet EU:n kärkijoukossa pohtimassa toimia eri liikennemuotojen päästöjen vähentämiseksi. Kun jatkamme määrätietoisesti tällä tiellä, niin tulemme myös hyötymään käynnissä olevasta kehityksestä. Meillä on erinomaista vihreiden teknologioiden ja digitalisaation osaamista, jota voimme myös muille tarjota tai pikemminkin myydä, sanoi ministeri Harakka.

Keskustelua käytiin tieliikenteen, meriliikenteen ja lentoliikenteen kannalta relevanteista aloitteista. Ministeri Harakka kiitti sidosryhmiä aktiivisuudesta.

– Keskusteluja komission ehdottamasta paketista on käyty eri foorumeilla ja osa sidosryhmistä on päässyt kommentoimaan aloitteita valtioneuvoston EU-asioiden jaostokäsittelyjen kautta. Toimialan näkemykset ovat meille tärkeitä, kiitos asiantuntevista huomioistanne, totesi ministeri Harakka.

Mitä seuraavaksi?

Sidosryhmien näkemykset otetaan huomioon osana Suomen kantojen valmistelua.

Suomen kanta EU:n ilmastopaketin aloitteisiin yhteensovitetaan valtioneuvostossa ja hyväksytään EU-ministerivaliokunnassa syyskuussa.

Aloitteiden käsittely neuvoston työryhmissä alkaa syksyllä.

Lisätietoja:liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaaran kautta, p. 040 081 6187ministerin erityisavustaja Johanna Juselius, p. 0295 342 141ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101

Muualla palvelussa:Tiedote 14.7.2021: Ministeri Harakka: EU:n toimien liikenteen päästöjen vähentämiseksi oltava tehokkaita ja oikeudenmukaisia