Ministeri Berner: Suomi ihmisten, tavaroiden ja datan liikenteen globaaliksi solmukohdaksi

– Suomen tulee asemoitua maailmankartalla uudella tavalla osana henkilö-, tavara- ja tietoliikennevirtoja. Suomi vuonna 2050 ei ole Euroopan periferia, vaan vaihtoehtoinen, pohjoinen käytävä ja solmukohta maailmanlaajuisille matkustaja-, tavara- ja datavirroille, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puhuessaan ministeriön järjestämässä kutsuseminaarissa 6. maaliskuuta.

Päästäkseen osaksi näitä virtoja, Suomen on rakennettava verkot, jotka kytkevät maan osaksi globaalia logistista verkostoa. Ministeri Bernerin mukaan tämä on kova vaatimus erityisesti liikenneverkolle.– Verkot ovat kasvun alusta. Kilpailukykymme turvaamiseksi on tärkeää, että panostamme ennen kaikkea älykkään, tehokkaan ja turvallisen logistiikan infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tämä on keskeistä myös strategisen päätöksentekokykymme tueksi sekä investointien houkuttelemiseksi Suomeen, Berner korosti.

Osana globaalia verkostoa Suomi voisi kilpailukyvyn lisäksi parantaa kansalaisten arkea ja auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, Berner sanoi. Tätä tukee tiedon avaaminen ja hyvät viestintäyhteydet, joiden avulla liikenteen uusia palveluita, matkaketjuja ja automaatiota voidaan kehittää.– Suomen lainsäädännössä ei ole esteitä minkään liikennemuodon automatisoinnille, mikä on ainutlaatuista maailmassa. Nyt on aika varmistaa, että myös liikenneinfrastruktuurin laatu vastaa automaation tarpeisiin, Berner kannusti.

Ministeri Berner nosti esiin keskeisiä hankkeita, joiden kautta Suomen asema globaaleissa logistiikka- ja tietovirroissa paranisi. Rautatieyhteys Jäämereltä Suomen läpi, Helsinki–Tallinna-rautatietunnelin ja Rail Baltican kautta Euroopan ytimeen on näistä laajin kokonaisuus. Myös Suomen sisällä kaupunkiseutujen välisten yhteyksien kehittäminen on tärkeää.

Pohjoiseen avautuva Koillisväylä on nopein merireitti Euroopasta Aasiaan, Berner totesi. Väylän kautta voisi tulevaisuudessa liikkua sekä tietoa, että ihmisiä ja tavaroita.– Suomi voi olla myös Arktisen alueen yhteyksien kehittäjänä kestävän ja ympäristöä kunnioittavan osaamisen suunnannäyttäjä, Berner sanoi.

Berner kiitti myös yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä jo aikaansaaduista uudistuksista.– Tarvitsemme infrastruktuurin kehittämiseen rohkeita ratkaisuja ja uskallusta ajatella uudella tavalla, jotta käännämme maantieteellisen sijaintimme voitoksi, Berner totesi.

Liikenne- ja viestintäfoorumi järjestetään vuosittain liikenteen ja viestinnän vaikuttajille.

Keskustelua tilaisuudesta käydään Twitterissä hashtagilla #LVF2018. Tilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä YouTubessa noin klo 15.00–17.15 ja on katsottavissa myös tallenteena.