Liikenteen automaatiosta hyötyä koko yhteiskunnalle – periaatepäätösluonnos lausuntokierroksella

Liikenne- ja viestintäministeriö on 4. toukokuuta 2021 lähettänyt lausuntokierrokselle liikenteen automaation edistämistä koskevan valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen. Periaatepäätös koskee kaikkia liikennemuotoja. Siinä avataan automaatiokehityksen tämän hetkistä tilaa ja hahmotellaan sen mahdollisia kehityssuuntia.

Periaatepäätös perustuu liikenne- ja viestintäministeriössä työn alla olevaan liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaan.

Tavoitteena on tukea automaatiokehitystä Suomessa ja varmistaa, että lainsäädäntö mahdollistaa liikenteen automaation ja sitä kautta saatavat hyödyt: turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää liikennettä. Automaation hyötyjä tulisi ottaa käyttöön sitä mukaa kuin tekniikat kehittyvät ja niitä hyödyntävät liikennevälineet tulevat markkinoille.

Lausuntokierroksella lausunnon antajilta pyydetään näkemyksiä erityisesti toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä niiden painoarvon ja toteuttamisaikataulun mukaisesti.

– Liikenteen automatisoiminen on osa 12-vuotisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Teknologinen kehitys on huimaa, mutta aina on muistettava, että ihmiset tekevät ratkaisuja ihmisiä varten, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Suomi voi olla maailman kärkeä ja luoda liikenteen automatisaatiolla kasvua ja työpaikkoja. Automatisaatio vauhdittaa liikkumisen uusia palveluita. Tehostuva ja sujuvampi liikenne on myös ilmaston kannalta kestävämpää, toteaa ministeri Harakka.

Periaatepäätöksessä painotus liikenteen automaation turvallisessa edistämisessä

Periaatepäätösluonnos sisältää viisi liikenteen automaatiota koskevaa toimenpidekokonaisuutta. Kokonaisuudet ovat sääntelyn kehittäminen, fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen, tiedon hyödyntäminen sekä kokeilujen ja testaamisen lisääminen.

Toimenpiteiden ensisijainen vetovastuu ja seuranta ovat julkisen sektorin toimijoilla, mutta toteutus ja suunnittelu tapahtuvat yhteistyössä muiden liikennealan toimijoiden kanssa.

Periaatepäätöksessä on painotettu liikenneturvallisuus- ja kyberturvallisuusnäkökulmia. Liikenteen automaation tavoitteena oleva ihmiskeskeisyys tarkoittaa, että kehittämistyössä ja totutuksessa on huomioitava ihmisten tarpeet ja kyky hyödyntää automatisoituvia kulkuneuvoja ja liikennepalveluja.

Mahdolliset säädösmuutokset periaatepäätöksen pohjalta

Valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta tullaan käynnistämään valmistelu tarvittavista säädösmuutoksista.

Periaatepäätöksessä ei ehdoteta lisärahoitusta liikenteen automaatiolle, vaan toimenpiteiden rahoitus perustuu pääasiassa valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä laadittuun rahoituskehykseen. Lisäksi rahoitusta on tarkoitus hankkia EU:lta ja kansainvälisiltä tutkimus- ja pilotointirahoitusta myöntäviltä tahoilta.

Periaatepäätös liikenteen automaation edistämisestä toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Tavoitteena on edistää liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista ja automaatiota sekä vauhdittaa kasvua ja rohkeaa uudistumista. Tavoitteena on myös ottaa täysimittaisesti käyttöön liikenteen digitalisaation mahdollisuudet järjestelmän kehittämiseksi, saavutettavuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaation edistämisestä on lausunnoilla. Lausuntoaika päättyy 28.5.2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen periaatepäätöksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietojalainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, p. 040 071 9629, Twitter: @KMiettinenyksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 050 303 3065, Twitter: @saarareosastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen

Muualla palvelussa:Tiedote 9.12.2020: Tavoitteena ihmiskeskeinen liikenteen automaatio – lainsäädäntö- ja toimenpidesuunnitelma lausunnoilleTiedote 7.10.2020: Korkean tason konferenssi liikenteen automaatiosta tähtää yhteistyön tiivistämiseen

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta (VN/15033/2019-LVM-157)Valtioneuvosto, Hankeikkuna: Liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelma (LVM059:00/2019)Valtioneuvoston julkaisuja: Liikenteen automaation ja robotiikan kehittämistoimenpiteiden tiekartta 2017-2019 (Julkaisuja 10/2017)Valtioneuvoston julkaisuja: Robotit maalla, merellä ja ilmassa. Liikenteen älykkään automaation edistämissuunnitelma (Julkaisuja 7/2015)