Liikennejärjestelyjä Kuusamon keskustassa 18.8. (Mt 18 857)

Kitkantien ja Kaarlo Hännisentien kiertoliittymäalue suljetaan osittain liikenteeltä keskiviikkona 18.8.2021 klo 5:00 – 18:00.

Liikennejärjestelyt Kuusamon keskustassa 18.8.:

Pohjoisesta päin Kitkantietä tuleva liikenne ohjataan kulkemaan Kaarlo Hännisentien kautta. Kitkantietä etelästä pohjoiseen ajava liikenne ohjataan Maaseläntielle ja sieltä Oulangantien kautta aina Vt5:lle asti.

Kaarlo Hännisentieltä suljetaan Oulangantien ja Kitkantien välinen osuus. Sulun aikana kiinteistöille kulku on sallittu.  

Sulun aikana kiertoliittymän alueelta poistetaan nykyiset asfaltit ja korotetaan tuleva kiertoliittymä lopulliseen korkeuteen.

Urakkaan sisältyvien rakennustöiden on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmiina lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Liikennejärjestelyiden saneerauksella parannetaan alueen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä sekä liikenneturvallisuutta. Lisäksi hankkeen yhteydessä rakennetaan uusia kaapelointireittejä ja tietoliikenneyhteyksiä (suojaputkia asennetaan yhteensä yli 6 km) sekä saneerataan Kuusamon EVO:n omistamia vesihuolto- ja kaukolämpölinjoja. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta.

YhteyshenkilöProjektipäällikkö Antero Erkinjuntti, p. 0295 037 217, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi