Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat julkisen talouden suunnitelmassa

Valtioneuvosto päätti 12. toukokuuta vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta, joka sisältää myös valtiontalouden kehyspäätöksen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat kehyskaudella keskimäärin 3,25 mrd. euroa vuodessa.

Perusväylänpidon vuotuinen määräraha on kehyskaudella keskimäärin 1,3 mrd. euroa. Tavoitteena on korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja sen vähentäminen. Perusväylänpidon määrärahojen mitoituksessa on huomioitu vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa esitettävä 50 milj. euron aikaistus vuodesta 2022 vuodelle 2021.

Väyläverkon kehittämisen vuotuinen määräraha on keskimäärin 344 milj. euroa. Määrärahassa on huomioitu hallinnonalalle kohdennettu 110 milj. euron säästö vuodesta 2023 eteenpäin. Säästön lopullinen kohdennus ratkaistaan ensi kevään kehysriihessä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kohdennuksen huomioiden hallinnonalan kehittämistarpeet.

Julkisen henkilöliikenteen tuesta osoitetaan 20 milj. euron vuodessa ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja:yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377