Lausunto YK:n pääsihteerin esityksestä Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen (SopS 30/1981) 1 artiklan muuttamisesta ja 34 (bis) artiklan lisäämisestä

Lausuntopyyntö VN/12724/2021 7.5.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa YK:n pääsihteerin esityksestä Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen (SopS 30/1981) 1 artiklan muuttamisesta ja 34 (bis) artiklan lisäämisestä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut esitykseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Ehdotetut muutokset liittyvät ajoneuvojen lisääntyvään automaatioon. Ehdotetussa artiklassa 1 määritellään ”automaattinen ajojärjestelmä” ja ”dynaaminen hallinta”. Artiklan 34 bis mukaan vaatimus, että jokaisella liikkuvalla ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä on oltava kuljettaja, katsotaan täytetyksi, kun ajoneuvo käyttää automaattista ajojärjestelmää, joka noudattaa tiettyjä kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Liikenteen automaation etenemiseen liittyy erittäin paljon epävarmuuksia, mutta automaation etenemiseen on varauduttava, joten SKAL pitää kannatettavana edellä mainittujen määrittelyjen lisäämistä Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen. Tieliikenteen automaatio kohti itsestään ajavia ajoneuvoja on ollut hitaampaa kuin muutama vuosi sitten jotkut arvioivat. Mitään valtavia läpimurtoja ei ole odotettavissa lähivuosina. Kehitys on edennyt siten, että uudemmissa ajoneuvoissa on yhä enemmän kuljettajaa avustavaa automatiikkaa, kuten kaistavahteja ja dynaamisia vakionopeudensäätimiä. Näistä syistä SKAL:n käsityksen mukaan tavaraliikenteessä automaatio on vielä pitkään vain kuljettajan työtä avustavaa, mutta ei sitä korvaavaa.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen      Ari Herralatoimitusjohtaja    edunvalvontajohtaja