Lausunto taksimatkan hintatietojen ilmoittamista ja taksiliikennepalvelun kokonaishintaa koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta taksimatkan hintatietojen ilmoittamisesta ja taksiliikennepalvelun kokonaishinnasta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausunnonantajia ottamaan lausunnossa kantaa siihen tulisiko Trafin:a) antaa taksimatkan hinnan ilmoittamista koskevat määräysluonnoksen 2 kohdan määräykset taksimatkan hinnan ilmoittamisestab) antaa taksimatkan hinnan ilmoittamisesta suositus, mutta ei määräystäc) jättää velvoite lain säännöksen varaan, jolloin Trafi ei määrää asiasta tarkemmin tai anna asiasta suositusta.

Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausunnonantajia ottamaan kantaa siihen, tulisiko Trafin antaa määräys taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta, jonka ylittyessä tai arvioitaessa ylittyvän taksiliikenteen palvelusta on sovittava nimenomaisesti.

SKAL katsoo, että määräykset taksimatkan hinnan ilmoittamisesta ja taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta ovat tarpeettomia, eikä Liikenteen turvallisuusviraston tule ainakaan tässä vaiheessa antaa määräyksiä taksimatkan hinnan ilmoittamisesta eikä taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen             Ari Herralatoimitusjohtaja           johtava asiantuntija