Lausunto Suomen ja Ukrainan välisten maantiekuljetusten lupatarpeista sekä rajoitetun kolmannen maan lupatyypin mahdollisuudesta

Lausuntopyyntö 21.11.2019 VN/12244/2019-LVM-3  

Lausunto Suomen ja Ukrainan välisten maantiekuljetusten lupatarpeista sekä rajoitetun kolmannen maan lupatyypin mahdollisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa Suomen ja Ukrainan välisten maantiekuljetusten lupatarpeista sekä rajoitetun kolmannen maan lupatyypin mahdollisuudesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut esitykseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL toteaa, että lausuntopyynnössä mainittu varovaisuus kolmannen maan lupien myöntämisessä on tarpeen. SKAL pitää hyvänä Ukrainan liikenteeseen esitettyä uudenlaista rajoitettua lupamallia. Esitetyn tavoitteen mukaisesti näin turvattaisiin Suomesta EU:hun suuntautuvien vientikuljetusten pysyminen ennallaan, mutta tuontikuljetuksissa mahdollistettaisiin vapaammin ukrainalaisille ottaa tavaraa kyytiin muista Euroopan maista. SKAL kuitenkin tässäkin yhteydessä muistuttaa, että myös näiden lupien kohdalla on huomioitava vastavuoroisuus.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                Ari Herralatoimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja