Lausunto Savo-Pielisen jätelautakunnalle jätehuollon palvelutasoluonnoksesta

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausuu lämpimät kiitokset Savo-Pielisen jätelautakunnalle lähettämästänne jätehuollon palvelutasoluonnoksesta ja mahdollisuudesta antaa siihen lausunto. SKAL ry toteaa lausunnossaan Savo-Pielisen jätelautakunnalle jätehuollon palvelutasoluonnoksesta seuraavia asioita.

Savo-Pielisen jätelautakunnan valmistelema jätehuollon palvelutasoluonnos on valmistunut laajapohjaisen yhteistyön tuloksena. Tästä haluamme esittää lämpimät kiitoksen Savo-Pielisen jätelautakunnalle. Jo palvelutasoluonnoksen kokoamisvaiheessa on pyydetty myös jätteenkuljetusyritysten näkemys jätehuoltopalveluiden toimivuuteen erillisen kyselyn avulla.

Savo-Pielisen jätelautakunnan toimintatapaa jätehuollon palvelutasoluonnoksen laatimisessa voidaan pitää erittäin hyvänä ja esimerkillisenä. Jätehuollon palvelutasoluonnos ja sen ulkoasu on laadittu selkeäksi, mielenkiintoiseksi ja helppolukuiseksi.

SKAL katsoo, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on paras toimintatapa jätteiden kuljetukselle. Aluekeräyspisteet muodostuvat useimmiten pieniksi kaatopaikoiksi ja ne eivät siten ole tarkoituksenmukaisia. Kiinteistöjen yhteiset kimpat ovat aluekeräyspisteille hyvä ja toimiva vaihtoehto. Kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tulisi lisätä laajentamalla reittitiestöä. 

Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella on saatavilla ja tarjolla yrityksille jätteenkuljetuspalveluja riittävästi, joten kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjontaan ei ole tarvetta.

SKAL toteaa, että sillä ei ole muuta huomautettavaa Savo-Pielisen jätelautakunnan laatimasta jätehuollon palvelutasoluonnoksesta. Jätehuollon palvelutasoluonnoksessa on laajapohjaisen valmistelun johdosta huomioitu eri näkökannat hyvin. 

Savo-Pielisen jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Hyvin laaditulla jätehuollon palvelutason ohjeistuksella on siinä tärkeä merkitys.

Kunnioittavasti

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                    Pekka Loukolatoimitusjohtaja                  asiantuntija