Lausunto sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevasta arviomuistiosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL ottaa lausunnossaan kantaa pääasiassa raskaiden ajoneuvojen osalta, mutta muistuttaa myös, että samat tarpeet koskevat tavaraliikennepalveluja tarjoavia pakettiautoja. Muistioluonnoksessa arvioidaan sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin nykytilaa, sen ennakoitua kehitystä, sekä mahdollisuuksia kehittää kansallista sähköautojen latausverkostoa edelleen. Tarkastelun painopiste on henkilö- ja pakettiautojen latausmahdollisuuksissa, mutta myös raskaiden ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin kehityksen tavoitteet sekä nykytila kuvataan lyhyesti.  SKAL yhtyy Autotuojat ja teollisuus ry:n ja Autoalan Keskusliiton lausuntoon koskien siinä esitettyjä näkemyksiä kuorma-autoliikenteen osalta, todeten, että myös tavaraliikenteen kuljetuspalveluja tarjoavien pakettiautojen luonnollinen latauspaikka on terminaali. Näin ollen erityisen tärkeää on ulottaa kuorma-autojen ja pakettiautojen latausinfratukea myös terminaalien, varikkojen ja raskaan kaluston hallien yhteyteen. SKAL katsoo, että vaihtoehto B olisi mahdollinen esitetyistä toteuttamisvaihtoehdoista, vaikka hyvin voisi myös valita kohdan ”ei mikään annetuista vaihtoehdoista”.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Anssi Kujala                               Ari Herralatoimitusjohtaja                           edunvalvontajohtaja