Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausuntopyyntö VN/4118/2019  2.12.2021 Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi. Parlamentaarinen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä ehdottavat säädettäväksi uuden avoimuusrekisterilain, jossa vaikuttamistoimintaa ja siihen liittyvää ammattimaista neuvontaa harjoittavat tahot velvoitetaan rekisteröitymään sähköiseen avoimuusrekisteriin ja ilmoittamaan harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta kaksi kertaa vuodessa annettavalla toimintailmoituksella. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausuntonaan seuraavaa. Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen?X Kylläo Eno En osaa sanoa Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)?o Koko valtionhallintoo Eduskunta, ministeriöt ja valtion virastotX Eduskunta ja ministeriöt Yleiset huomiot esityksestäSKAL pitää tarkoituksenmukaisena avoimuusrekisterilain säätämistä päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja hyvän edunvalvontatavan kehittämiseksi. Avoimuuden lisääminen on kannatettavaa, mutta SKAL pitää kuitenkin esitettyä mallia tavoitteeseen nähden raskaana ja sitä tulee keventää. SKAL ei kannata soveltamisalan laajentamista koko valtionhallinnon tasolle ainakaan ennen kuin avoimuusrekisterilaista on saatu enemmän kokemuksia. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuva ilmoitusvelvollisuus lisää hallinnollista taakkaa ja on pienille yhteisöille raskas, joten SKAL katsoo, että ilmoitukset tulee tehdä vain kerran vuodessa. Rekisteröintivelvollisuuden ja määräaikaisraportoinnin rajauksien osalta ei tule jättää tulkinnanvaraa, ja ne tulee toteuttaa niin, että velvoitteista aiheutuu mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa ilmoitusvelvollisille. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Anssi Kujala                  Ari Herralatoimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja