Lausunto määräysluonnoksesta Liikenteenohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/417533/03.04.03.00/2020 26.11.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa että sillä ei ole lausuttavaa määräysluonnokseen.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                  Ari Herralatoimitusjohtaja                edunvalvontajohtaja