Lausunto luonnoksesta määräykseksi taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020 19.10.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta määräykseksi taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi. Tässä perustelumuistiossa määräysluonnoksen lukuihin viitatessa lukujen numerot on onneksi edes lihavoitu, joka hieman auttaa asiassa. Hyvää on se, että määräysluonnoksessa on eroteltu muutettavaksi ehdotetut kohdat erilaisella värillä ja alleviivauksella.  SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen               Ari Herralatoimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja