Lausunto logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausuntopyyntö OPH-2498-2021 24.6.2021 

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. Logistiikan perustutkinnon perusteet on tarkoitus uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän uudistuneita osaamisvaatimuksia. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL:n kannalta on tärkeää uusien osaavien ja turvallisten kuljettajien saaminen alalle ja SKAL pitää hyvänä, että logistiikan perustutkinnon perusteet uudistetaan vastaamaan nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia. Tulevaisuudessakin tarvitaan uusia ammattikuljettajia, täysin automaattisten autojen aika on vasta kaukana tulevaisuudessa, ja tällöinkin tarvitaan osaajia kuljetuspalvelun toteuttamiseen.

SKAL yhtyy Autoliikenteen Työnantajaliitto sekä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n Kuljetuspalvelujen osaamisalaa koskevaan lausuntoon, ja haluaa vielä erikseen nostaa esiin seuraavia kohtia.

Kuljetuspalvelujen osaamisalan kohdalla on luonnoksessa todettu, että tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa tai poiketa niiltä osin, kun ne koskevat ajo-oikeutta ja ajokorttivaatimuksia. Tästä puuttuvat kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys ja sen laajennus, joita ei myöskään voida mukauttaa tai niistä poiketa. Ensimmäinen kappale tulisi siten muuttaa seuraavaksi: ”Kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa tai poiketa niiltä osin, kun ne koskevat ajo-oikeutta ja ajokorttivaatimuksia sekä kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyttä ja ammattipätevyyden laajennusta.”

Edellä mainittua ammattipätevyyttä koskevan tutkinnon osan (2.3) nimi tulisi muuttaa kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydeksi ja viittaukset koskemaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, eli lakia liikenteen palveluista. Lisäksi SKAL esittää, että kuljetusalan perustason ammattipätevyyden ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennuksen voi suorittaa logistiikan perustutkinnon osana myös liikennepalvelulain 32 §:n mukaiset kokeet suorittamalla.

Kuormanvarmistukseen liittyvien asioiden osaamisen tulee olla tutkinnon perusteissa vahvemmin esillä. Ajoneuvon kuormaamisen ja kuorman varmistamiseen käytettävien välineiden lisäksi tulee hallita kuorman varmistamista koskevat periaatteet ja säädökset. Lisäksi taloudellisen ajotavan merkitystä ympäristölle ja ilmastolle voisi korostaa laajemmin.

Logistiikan perustutkinto – Tutkinnon suorittaneen osaaminen -kuvailulehdellä todetaan linja-auton- ja taksinkuljettajan toimivan palveluammatissa. Kuorma- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja toimii yhtä lailla palveluammatissa kuin linja-auton- ja taksinkuljettaja, mikä mielestämme pitää lisätä kuvailulehden toisen kappaleen tekstiin.

Kuvailulehden toisessa kappaleessa todetaan myös, että kuorma- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ”noudattaa teollisuuden työturvallisuusvaatimuksia sekä ohjeistuksia”. Työturvallisuutta koskevat säännökset tulevat lainsäädännöstä ja työnantaja vastaa työntekijöidensä työturvallisuudesta. Kuljetusyritysten asiakkailla voi olla lainsäädännön lisäksi omia työturvallisuusvaatimuksia ja ohjeistuksia, joita asiakkaat edellyttävät kaikkien noudattavan yhteisessä työpaikassa. Teollisuus on kuitenkin vain yksi kuljetusyritysten asiakastaho ja siksi edellä mainittua kirjausta tulisikin muuttaa siten, että siinä huomioidaan lakisäännökset ja lisäksi myös muun asiakaskunnan vaatimukset. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                            Ari Herralatoimitusjohtaja                          edunvalvontajohtaja