Lausunto arviomuistiosta taksisääntelyn toimivuudesta

Lausuntopyyntö VN/1631/2020 30.1.2020 

Lausunto arviomuistiosta taksisääntelyn toimivuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta taksisääntelyn toimivuudesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Lausuntopyynnön mukaan arviomuistio on osa liikennepalvelulain taksisääntelyn lakimuutoshankkeen esivalmistelua. SKAL ei varsinaisesti kommentoi arviomuis-tion sisältöä eikä taksisääntelyä, vaan esittää liikennepalvelulakiin maanteiden tavaraliikennettä koskevia muutosesityksiä. SKAL katsoo, että erityisesti harmaan talouden torjuntaa tavaraliikenteessä koskevia liikennepalvelulain muutoksia olisi hyvä tehdä yhtä aikaa taksisääntelyä koskevien muutosten kanssa. Liikennepalvelulaki vesitti harmaan talouden torjuntaa sekä taksi- että tavaraliikenteessä ja kummankin osalta on korjaustarvetta. SKAL esittää seuraavia muutoksia valvonnan mahdollistamiseksi ja rikkomusten sanktioimiseksi tavaraliikenteessä: • Kuljetuksen tilaajan vastuu ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta tulee palauttaa lakiin, kuten hallitusohjelmassa todetaan.• Liikennepalvelulakiin tulee lisätä tilaajan vastuu ylikuormista, kuten hallitusohjelmassa todetaan. • Lakiin tulee palauttaa velvollisuus esittää liikennelupa valvovalle viranomaiselle ja luvan puuttuminen tulee saattaa uudelleen rangaistavaksi teoksi.• Ammattimaisessa liikenteessä käytettävän auton väärä rekisteröinti yksityiskäyttöön tulee saattaa uudelleen rangaistavaksi teoksi.• Ajoneuvo, liikennelupa ja liikennettä harjoittava yritys tulee lainsäädännössä kytkeä uudelleen toisiinsa, jotta liikennelupien kielletty luovuttaminen toiselle voidaan estää.• Pakettiautot ja traktorit tulee saattaa takaisin liikennelupien ja valvonnan piiriin. Pakettiautojen osalta muutostarpeen tulee erityisesti aiheuttamaan Liikkuvuuspaketin myötä voimaan tuleva EU-lainsäädäntö, joka tulee edellyttämään yli 2,5 tonnia painavilta pakettiautoilta liikennelupaa kansainvälisessä liikenteessä. Tällöin on tarpeen asettaa lupavaatimus kaikille yli 2,5 tonnia painaville pakettiautoille, jotta kansallisesti selvitään yksillä säännöillä ja yhdellä järjestelmällä.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryIiro Lehtonen                      Ari Herralatoimitusjohtaja                   edunvalvontajohtaja