Lausunto ADR-erillissopimus M323 allekirjoittamistarpeesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/152301/03.02.03.00/2020 (ADR-erillissopimus M323). Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa kobolttihydroksidin kuljettamista suursäkissä koskevasta ADR-erillissopimuksen M323 allekirjoitustarpeesta.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut ehdotukseen ja kannattaa ADR-erillissopimuksen M323 allekirjoittamista.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                  Ari Herralatoimitusjohtaja               edunvalvontajohtaja