Kupittaa–Turku-ratahanke: Toijalan suunnan radan rakennustyöt alkavat maaliskuussa, töillä vaikutuksia liikennejärjestelyihin

Kupittaa–Turku välille rakennetaan vuosina 2022–2024 uusi sähköistetty kaksoisraide, Turun ratapihaa nykyaikaistetaan ja henkilöliikennettä varten rakennetaan kolme uutta laituria. Ensimmäisessä vaiheessa töitä tehdään ratapihalla Logomon puolella sekä Toijalan suunnan radalla Aninkaisten sillan ja Konsan tasoristeyksen välisellä osuudella Raunistulan ja Lonttisten kaupunginosien välissä. Työt aiheuttavat muutoksia Raunistulan alueen liikennejärjestelyihin 15. maaliskuuta alkaen, toukokuussa myös osa junavuoroista tullaan korvaamaan joko osittain tai kokonaan linja-autoilla.  

Ensimmäisen vaiheen rakennustöissä Toijalan suunnan radan geometriaa parannetaan ja sijaintia muutetaan. Tällä varmistetaan, että raskaiden junien nousu Toijalan suuntaan onnistuu, kun mäkeä loivennetaan. Myös radan alus- ja päällysrakenteet sekä turvalaitteet uusitaan.  

– Työt tulevat aiheuttamaan muutoksia Raunistulan alueen liikennejärjestelyihin ja myös raskas työmaaliikenne alueella kasvaa. Haluan kiittää jo etukäteen koko hankkeen puolesta alueen asukkaita sekä tien- ja radankäyttäjiä kärsivällisyydestä, kun rakennustyöt maaliskuussa pääsevät vauhtiin, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä.  

Vaikutukset liikennejärjestelyihin maalis–heinäkuussa 2022 

Virusmäentiellä korjataan muun muassa tukimuuria ja siirretään vesijohto. Virusmäentie on suljettu Raunistulanrampin ja Virusmäentie 4:n välisellä osuudella 15.maaliskuuta–31.heinäkuuta 2022.  Ajo Urpontien tonteille tapahtuu Murtomaantien kautta.  

Helsinginkadulla uusitaan hulevesiviemäri kadun alta. Tästä johtuen on molemmilla ajoradoilla ajoittain vain yksi ajokaista käytössä 1.huhtikuuta–6.toukokuuta ruuhka-aikojen ulkopuolella. Lisäksi kaivannon kohdalla on 30 km/h nopeusrajoitus ajosiltojen kohdalla. Helsinginkadun työmaan voi myös ohittaa kulkien Verkatehtaankadun kautta Tuomaansillalle.  

Airikinkadulta suljetaan junaradan suuntainen osa väliltä Allinkatu-Lokinkatu 1. huhtikuuta alkaen. Järjestelyn kesto tarkentuu myöhemmin.  

Työmaaliikenne kasvaa erityisesti Tampereentiellä, Raunistulan puistotiellä ja Raunistulantiellä.

Vaikutukset Turun ratapihan järjestelyihin sekä junaliikenteeseen  

Turun ratapihan autonlastausramppi siirretään Ratapihankadun puolelta Köydenpunojankaaren puolelle 21.–22. toukokuuta. Tilapäinen matkustajalaituri Logomon puolelle tulee käyttöön 22. toukokuuta. Ajo autonlastaukseen tapahtuu Vaunukadun kautta. Autonlastaustoiminnot ja tilapäinen matkustajalaituri ovat käytössä kesäkuuhun 2023 asti. Logomon edustan liikennejärjestelyitä selkeytetään tilapäisjärjestelyiden rakentamisen yhteydessä näkyvin opastein, liikennemerkein ja ajoratamaalauksin. 

Ratatyöt alkavat Turun rautatieaseman puolella 22. toukokuuta Logomon puolen tilapäisjärjestelyiden tultua käyttöön. Työt rautatieaseman puolella alkavat valmistelevilla töillä ja nykyisten raiteiden puruilla, jolloin laiturit 2 ja 3 poistuvat käytöstä. Työalue laajenee 15.elokuuta alkaen käsittämään myös laitureiden 4, 5 ja 6 purkuja. Autonlastaus palautetaan ja uudet laiturit 1 ja 2 otetaan käyttöön rautatieaseman puolella kesäkuussa 2023.  

Rataliikennekatko 7.–8.5. vaikuttaa Helsinki–Turku-välin junayhteyksiin siten, että junien pääteasemana on Kupittaa. Kupittaalta järjestetään linja-autoyhteys Turun asemalle ja Turun satamaan, korvaavat yhteydet koskevat myös suuntaa Turku–Helsinki. Rataliikennekatkon 7.5.–12.5. aikana tullaan junat Turun ja Tampereen välillä korvaamaan linja-autoilla. Korvaavat yhteydet koskevat myös suuntaa Tampere–Turku.  

Tampere-Seinäjoki-ratahankkeesta johtuen on myös autojunavuoroja peruttu touko-kesäkuussa viikonloppuisin. Tarkemmat tiedot koskien korvaavia liikenneyhteyksiä tai peruttuja autojunavuoroja tulevat löytymään VR:n sivuilta, osoitteesta https://www.vr.fi/ajankohtaista sekä aikatauluhausta.  

Kupittaa–Turku välin työt alkavat elokuussa, junaliikenne katkaistaan rakennustöiden ajaksi Kupittaalle 

Kaksoisraiteen, eli toisen raiteen rakentamiseksi Aurajoen yli rakennetaan uusi, leveämpi silta, jolle mahtuu kaksi raidetta. Liikenne- ja rakentamisturvallisuuden vuoksi pysäytetään junaliikenne reitillä Helsinki–Turku Kupittaan asemalle sillan rakentamisen ajaksi 15. elokuuta 2022 alkaen. Liikennekatko kestää arviolta kaksi vuotta. Liikennekatko ei vaikuta Turku–Tampere-reittiin, junat liikennöivät reitillä normaalisti myös rakennustöiden ajan.  

Katkon ajan jatkoyhteydet keskustaan sekä satamaan toteutetaan muulla joukkoliikenteellä. Jatkoyhteyksiä ja liityntäpysäköintijärjestelyjä suunnitellaan parhaillaan yhteistyössä VR:n, Turun kaupungin ja Fölin kanssa. Kun suunnitelmat ovat valmistuneet, liikennekatkosta ja siihen liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin.

Lisätiedot:  Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä p. 029 534 3822 Väylävirasto, projekti-insinööri Seppo Paukkeri p. 029 534 3361  Seuraa hanketta: vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke  Kupittaa–Turku-ratahankeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2024. Euroopan Unioni tukee Väyläviraston, Turun kaupungin ja VR:n yhteistyönä toteuttamaa hankkeen suunnitteluvaihetta 6,3 miljoonalla eurolla.