Kuorma-autokanta uudistuu – hankintatuesta vauhtia ympäristöystävällisempiin valintoihin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt tukea kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan joulukuun alusta 2020 lähtien. Yhteensä hankintatukeen on varattu miljoona euroa kahden vuoden jaksolle. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki on yksi Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä.

Kuorma-autojen osuus tieliikenteen kasvihuonepäästöistä on yli kolmannes. 1.12.2020 on astunut voimaan laki, joka mahdollistaa kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintojen tukemisen. Erityisesti biokaasua käyttämällä ajoneuvon elinkaaren aikaisia päästöjä saadaan vähennettyä merkittävästi. Biokaasun etuna on myös, että sitä voidaan tuottaa paikallisesti.

”Tämä on hieno askel kohti ympäristöystävällisempää raskasta liikennettä. On ollut ilo huomata, että tuki on otettu hyvin vastaan alan toimijoiden keskuudessa. Se, että kalusto uusiutuu ja mahdollistaa ympäristöystävälliset polttoainevalinnat, on yhteinen etu,” toteaa Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen.

Autokauppa on myös jakanut tietoa hankintatuesta. Lisäksi autokauppa on pyrkinyt edistämään menekkiä tarjoamalla myös omia alennuksiaan kaasukäyttöisten kuorma-autojen ostajille. Myös polttoainejakelijat panostavat LNG-tankkausasemien laajennukseen, mikä edistää kaasukäyttöisten kuorma-autojen käyttöä valtakunnallisesti.

Tukea haettu aktiivisesti

Helmikuun alkuun mennessä tukihakemuksia on tullut 29 kpl. Käyttövoimittain tarkasteluna hakemuksista 17 kappaletta on kohdistunut paineistettua kaasua (CNG) ja 12 kappaletta nesteytettyä kaasua (LNG) käyttävään kuorma-autoon.

Hankintatuen saamisen edellytyksenä on, että kuorma-auto on uusi ja rekisteröimätön, kaasukäyttöinen (CNG, LNG) ja että se ensirekisteröidään Suomeen 1.12.2020 -31.12.2022 välisenä aikana. Lisäksi ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on oltava vähintään 16 t ja hankittava ajoneuvo on pidettävä rekisterissä vähintään vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen.

Niin yksityishenkilöt kuin yritykset voivat hakea hankintatukea. Haettaessa tukea vuokrattavaan kuorma-autoon, vuokralle antajan tulee sitoutua vuokraamaan kuorma-auto vähintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätiedot:Johtava asiantuntija Outi Ampuja, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, outi.ampuja@traficom.fi, p. 029 534 5276Asiantuntija Susanna Sirkkala, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, susanna.sirkkala@traficom.fi, p. 029 534 7227

Aiemmat tiedotteet aiheesta:

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uuden-kaasukayttoisen-kuorma-auton-ostoon-saa-nyt-hankintatukeahttps://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kaasukayttoisen-kuorma-auton-hankintatukea

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä huolehtii siitä, että Suomessa on käytettävissä toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Virasto on myös palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä ja tukee kestävää kehitystä. Traficomissa työskentelee yli 900 asiantuntijaa 15 paikkakunnalla.