Koulutusuudistuksen valuviat on korjattava tuoreeltaan

Kun parhaillaan korjataan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, tulee samalla korjata siinä olevia työpaikoilla järjestettävän koulutuksen säädöksiä. Koulutuskorvauksen maksaminen työnantajalle koulutussopimuksen yhteydessä pitää tehdä mahdolliseksi erityisaloilla tai erityisestä syystä, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 20.4.2018 Helsingissä. 

Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin jäi vakava puute, joka vaikeuttaa työssä oppimisen toteuttamista pienyritys- ja pääomavaltaisilla koulutusaloilla.

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisessä unohdettiin eri toimialojen erityispiirteet. Tuore laki ajaa koneyritysalat jopa aiempaa mallia jäykempään ja vaihtoehdottomampaan tilanteeseen.

Määräyksissä koulutussopimuksesta ja työpaikkaohjaajasta ei tunnisteta riittävästi pienyritys- ja pääomavaltaisten toimialojen tai työpaikkojen erityispiirteitä, kuten liikkuvuutta. Esimerkiksi pienet maarakennus- ja metsäalojen yritykset toimivat liikkuvalla kalustolla vaihtelevissa työmaaoloissa.

Maarakennus- ja metsäkonealojen työpaikat ovat käytännössä yksinomaan pienissä yrityksissä ja näillä aloilla on pyrittävä takaamaan riittävät resurssit työpaikkaoppimiseen. Opiskelija vaatii paljon ohjausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana saavuttaakseen asetetut oppimistavoitteet. Tavoite on, että perustutkinnon suorittanut suoriutuu ammatin perustehtävistä itsenäisesti ja niissä tyypillisesti edellytettävällä joustavuudella.

Lain viimevuotisessa valmistelussa toimme esiin pelon siitä, että työpaikalla tapahtuva koulutus jää kuolleeksi kirjaimeksi maarakennus- ja metsäkonealoilla. Oppilaitokset ja koneyrittäjät kertovat nyt, että tämä pelko on toteutunut. 

Pienyritysvaltaiset konetyöalat jäivät uudistuksessa räikeän epätasa-arvoiseen asemaan, kun työpaikalla tapahtuvan koulutuksen menetyksiä oppimispaikan tarjoajalle ei voida korvata millään lailla. Ongelma tulee korjata nyt tuoreeltaan eikä jäädä odottamaan peruuttamattomia vahinkoja, sillä ongelma karsii käytännössä myös nuorten ammatinvalintavaihtoehtoja. Nuoret eivät valitse alaa, joka ei pysty tarjoamaan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Yhteiskunta kuitenkin tarvitsee konetyöalojen osaajia jatkossakin.

Ongelma voidaan korjata luomalla järjestelmä, jossa työpaikoilla tapahtuvasta koulutuksesta voidaan maksaa asiallinen korvaus sen mahdollistavalle työnantajalle. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että erityisaloilla tai erityisestä syystä sallitaan mahdollisuus maksaa koulutuskorvausta koulutussopimuksista työnantajille.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Markku Suominen, Koneyrittäjien liitto, p. 0440 794 977toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto, p. 040 900 9412

Koneyrittäjien liitto on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.