Kotimaan puunkuljetuksiin esitetään helpotusta

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelain 80 pykälää niin, että kansainvälisten rautatiekuljetusten puutavarakuljetuksiin käytettävää vaunukalustoa voitaisiin käyttää tilapäisesti myös Suomen sisäisiin puutavarakuljetuksiin, jos vaunukalusto on Suomessa toimivien metsäteollisuuden yritysten omistuksessa tai nämä ovat tehneet kaluston käyttämisestä pitkäkestoisen vuokrasopimuksen kaluston omistajan kanssa.

Raakapuun tuonti Venäjältä on loppunut Ukrainaan tehdyn hyökkäyksen ja sen myötä asetettujen pakotteiden vuoksi. Raakapuu on tuotu Venäjältä Suomeen kansainvälisen liikenteen vaunukalustolla, jota ei voi käyttää kotimaan sisäisissä rautatiekuljetuksissa.

Lakimuutoksella helpotettaisiin metsäteollisuuden tilannetta nyt kun kansainvälisiä puukuljetuksia korvataan kotimaisen raakapuun kuljetuksilla.

Kyseessä olisi määräaikainen poikkeusmenettely ja se olisi voimassa 31.12.2023 saakka. Esitys sisältäisi valtuuden jatkaa tarvittaessa poikkeusmenettelyn voimassaoloaikaa vuoden 2025 loppuun asti.

Täydentävä hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle kiireellisenä huhtikuussa ja esityksellä täydennetään toista raideliikennelain muuttamista koskevaa lakiesitystä, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle 7.4.2022.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Emil Asp, p. 040 509 9757, emil.asp@gov.fi

liikenneneuvos Risto Saari, p. 040 829 8132, risto.saari@gov.fi

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2022 vp) täydentämisestä (VN/9756/2022)