Koronakriisi ei ole ohi – yritykset on pelastettava turhilta konkursseilta

Eduskunta muutti keväällä konkurssilakia siten, että koronakriisiin joutuneet yritykset saatiin pelastetuksi turhilta konkursseilta. – Kriisi ei ole vielä ohi. Konkurssilain väliaikaista muutosta pitää jatkaa kriisin yli, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Laki muutettiin koronakriisin vuoksi väliaikaisesti siten, että rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta. Velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että tämä ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Lakimuutos on voimassa 31.10.2020 saakka.

– Osin konkurssien määrää on varmasti kyetty lakimuutoksella vähentämään, sillä konkurssien määrä väheni tammi-heinäkuussa 2020 edellisvuodesta kuusi prosenttia. Myös muilla valtionhallinnon toimilla, kuten verottajan myöntämillä maksujärjestelyillä ja erilaisilla kriisituilla on ollut vaikutusta, Janne Makkula sanoo.

Konkurssilain muutosta on kritisoitu muun muassa sillä, että normaalisti konkurssiin ajautuneet yritykset voivat muutoksesta edelleen velkaantua ja aiheuttaa näin velkojille vahinkoa. Velkoja voi kuitenkin edelleen hakea velallista yritystä konkurssiin, jos velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan laskujaan.

– Konkurssit kuuluvat markkinatalouteen, mutta nyt tilanne on täysin poikkeuksellinen. Kun yritysten myynti on koronakriisin takia vähentynyt, on selvää, että maksuvaikeudet lisääntyvät tilapäisesti. Konkurssi kuitenkin edellyttää, että yritys on ollut maksuvaikeuksissa jo koronakriisiä pitemmän aikaa, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen muistuttaa.

Apua on tarjolla, sitä kannattaa hakea heti

Yrityksen taloudellisiin häiriötilanteisiin kannattaa hakea neuvoja ja apua heti, kun huomaa taloustilanteensa heikkenevän. Mitä nopeammin yrittäjä lähtee ratkomaan talousvaikeuksiaan, sitä todennäköisemmin yritystoiminta saadaan tervehdytettyä.

– Asiaa ei pidä jättää hoitamatta. Yrittäjän kannattaa olla heti yhteydessä velkojaan ja sopia maksujärjestelyistä. Lisäksi apua on saatavissa maksutta Yritys-Suomi Talousapu –neuvontapalvelussa, Toivonen rohkaisee.

Osalle yrityksistä kriisi on vasta tulossa

Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran 9.9. julkaiseman Pk-yritysbarometrin mukaan koronakriisi ei ole yritysten osalta vielä ohi. Poikkeuksellisen kevään seurauksena pienten ja keskisuurten yritysten kassatilanne on heikentynyt voimakkaasti alkuvuodesta. Lähes 20 prosenttia yrityksistä kertoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Barometrin tulosten valossa myös odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat jyrkästi, samoin investointeja vähennetään.

– Osa yrityksistä kohtaa koronakriisin vasta nyt syksyllä. Teollisuuden ja rakentamisen toimialat ovat vasta menossa kohti vaikeampia aikoja, Makkula huomauttaa.

– On tärkeää, että koronakriisin takia tilapäiseen maksukyvyttömyyteen ajautuneet yritykset saavat poikkeussäännöksen luomaa turvaa riippumatta siitä, missä vaiheessa kriisiä maksuvaikeudet syntyvät. Tästä syystä tilapäisen lakimuutoksen on oltava voimassa riittävän pitkään. On selvää, että perusteet jatkaa poikkeuslainsäädäntöä on olemassa.

Lisätietoja:työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.filainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät, p. 041 528 5679, tiina.toivonen @ yrittajat.fi528 5679, tiina.toivonen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.