Korkeus- ja leveysrajoituksia Kaarinaan Vt 1:lle Kirismäen eritasoliittymän kohdalle

Vt 1:n yli kulkevan sillan korjaustöiden vuoksi Vt 1:lle Kirismäen eritasoliittymän kohdalle asetetaan 17.2.2020 alkaen 4,4 metrin korkeusrajoitus. Lisäksi ajoradan leveys rajataan kaitein 7,0 metriin (2 x 3,5 metrin kaistaa).

Korkeusrajoituksesta varoitetaan ennakkomerkein ja lisäksi silta-aukon molemmille puolille sijoitetaan mittaportit varoittamaan mahdollisesta ylikorkeudesta.

Edellä mainitut mitta-arvot ylittävien, työmaan kautta reititettyjen kuljetusten tulee ottaa yhteys Pirkanmaan ELY-keskukseen (erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi) vaihtoehtoisen reitin saamiseksi.

Lisätietoja:Erikoiskuljetusten luparyhmä