Kirjallinen asiantuntijalausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö Dnro. VN/3756/2019-YM-1  

Kirjallinen asiantuntijalausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.   

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.  Asetuksen muutos liittyy vuonna 2019 hyväksyttyyn jätelain muutoksen toiseen vaiheeseen.    Jätelain muutoksen ensimmäinen osa hyväksyttiin eduskunnassa 16.5.2018 ja vahvistettiin Tasavallan presidentin esittelyssä 13.6.2018.  Jätelain muutos jaettiin kahteen osaan, jossa toisessa osassa täsmennettiin jätelaissa kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvelvollisuudelle säädettyjä edellytyksiä ja siihen liittyviä menettelyjä.   Jätelain muutoksen toinen osa hyväksyttiin eduskunnassa 27.2.2019 ja vahvistettiin Tasavallan presidentin esittelyssä 29.3.2019.    

Jäteasetuksen muutoksessa on hyvä tavoite

SKAL on pitänyt hyvänä ja tärkeänä jätelain muutoksen ensimmäisen ja toisen osan toteuttamista.  Esitetyt muutokset ovat olleet hyviä ja tarpeellisia.  Kokonaisuutena nyt esitettyä jätelain muutoksen toiseen osaan liittyvää jäteasetuksen muutosta voidaan pitää erittäin onnistuneena.  Jäteasetukseen sisältyviä 36 a ja 36 b pykäliin esitettyjä tietoja voidaan pitää tarpeellisina ja riittävinä lain tavoitteiden toteuttamiseksi.  Jätelaissa on määritelty, että Motiva Oy tulee ylläpitämään tätä tietoalustaa.  Kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua on käytetty väärin hyväksi kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toimesta niiden markkinoidessaan palveluitaan vapaille markkinoille.  Tässä yhteydessä on yrityksiä pyydetty allekirjoittamaan valmiiksi täytettyjä lomakkeita, joissa todetaan, ettei yksityistä palveluntarjontaa ole saatavilla, vaikka yksityisiä palvelun tuottajia olisi alueella hyvin tarjolla.   On positiivista, että tätä rajoitetaan tiukempien kirjausten avulla ja yksityisen palvelutarjonnan selvittämisellä ja sähköisen markkinapaikan muodostamisella tälle TSV-jätteelle.  Jäteasetuksen muutoksessa on huomioitava, ettei yksityisten yritysten välisiä normaaleita markkinoita velvoiteta käyttämään markkinapaikkaa.  Tällainen velvoite jäykistäisi liiketoiminnan hoitamista ja kääntäisi lain ja asetuksen tarkoituksen vastakkaiseksi.  Lain tulee olla nimenomaan suunnattu vain jätteille, joille ei ole löytynyt yksityistä palvelutarjontaa ja ne olisivat muuten menossa kunnan toissijaisena jätteenä kunnalliselle jätehuoltoyhtiölle.  Tämän johdosta on 36 a pykälän otsikko lyhennettävä selvyyden vuoksi seuraavaksi: ”Kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaan pyyntöön sisällytettävät tiedot.”   

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa, että suunniteltua jäteasetuksen muutosta voidaan pitää erittäin hyvänä asiana.  Laki ja siihen liittyvä asetus tulee todelliseen tarpeeseen, koska kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ovat käyttäneet tähän saakka kunnan TSV-vastuuta väärin hyväksi.  Tähän saakka kunnallisiin jätehuoltoyhtiöihin on mennyt yksityisten yritysten jätettä, vaikka jätehuollon yksityistä palvelutarjontaa olisi ollut alueella hyvin saatavilla. Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on se, ettei sidosyksikkösuhteessa toimiva Inhouse –yhtiö valtaa vahvan asemansa perusteella markkinoita yksityisiltä toimijoilta.   

Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen              Pekka LoukolaToimitusjohtaja           Asiantuntija