Kirjalansalmen sillan vaurioituminen kiihtynyt – ajonopeuksia alennettava liikennöinnin turvaamiseksi

Kirjalansalmen sillan käyttöiän turvaamiseksi sillalle kohdistuvia rasituksia tulee vähentää. Silta on elinkaarensa lopussa ja sen alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita. Sillan kunto on ollut jatkuvassa seurannassa, mutta nyt sillan vaurioituminen on kiihtynyt. Tästä syystä sillan nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h ja sillalla kulkevien erikoiskuljetusten kulkua joudutaan rajoittamaan. Jokaisella tienkäyttäjällä on nyt vastuu noudattaa asetettuja rajoituksia, jotta sillan turvallinen liikennöinti voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka. Myös aiemmin määrätyn raskaan liikenteen 60 m etäisyyden noudattaminen on erittäin tärkeää. Kestää vähintään noin viisi vuotta, ennen kuin uusi silta voidaan avata liikenteelle. ELY-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät uuden sillan suunnittelun eteenpäin viemistä. Nopeusrajoituksen noudattamisen tueksi sillalle asetetaan nopeusnäyttötauluja, infotaulut sillan vaurioitumisesta, tärinäraidat sekä raskaan liikenteen etäisyysmerkinnät.

 

Sillalle asetetaan 50 km/h nopeusrajoitus, jonka noudattamista tehostetaan eri toimenpitein

Sillan vaurioituminen on viime aikoina kiihtynyt ja sillan rasitusta on välttämätöntä vähentää pienentämällä sillan liikkeitä ja keventämällä kuormitusta. Sillalle asetetaan 50 km/h nopeusrajoitus, sillä pienemmät ajonopeudet ovat tehokkain tapa pienentää sillan liikkeitä. Sillan kuormitusta tullaan puolestaan keventämään asettamalla rajoituksia erikoiskuljetusten massoille. Madallettu nopeus ja raskaalle liikenteelle aiemmin määrätty 60 metrin etäisyys toisiin ajoneuvoihin ovat tehokkaat keinot sillan käytön turvaamiseksi, kunnes uusi silta valmistuu.

Sillalle asetetaan nopeusnäyttötaulut, joilla kiinnitetään autoilijoiden huomio ajonopeuteen. Lisäksi sillan päihin asetetaan tärinäraidat herättämään huomio muuttuneeseen nopeusrajoitukseen. Sillan kannelle asennetaan myös merkinnät 60 m etäisyydestä, jotta riittävä välimatka toisiin ajoneuvoihin on helpompi arvioida. Sillan päihin asetetaan infotaulut muistuttamaan sillan vaurioitumisesta ja ajonopeuksien hillitsemisen tärkeydestä.

Nopeusnäyttötaulut keräävät tietoa ajonopeuksista. ELY-keskus arvioi niiden perusteella tarvetta raskaammille rajoitustoimenpiteille. Muita mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinteät automaattivalvontapisteet, hidastetöyssyt ja äärimmäisenä keinona liikennevalot. Hidasteet ja liikennevalot ruuhkauttaisivat Saaristotien liikenteen pahoin, joten niiden käyttöönottoa pyritään välttämään. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta rajoitustoimenpiteitä ei jouduta kiristämään.

Nopeusrajoituksen alentamisen lisäksi sillan kuormitusta kevennetään asettamalla rajoituksia erikoiskuljetusten massoille. Tämä tulee varmasti aiheuttamaan vaikeuksia alueen yrityksille. Toimenpiteellä pyritään kuitenkin varmistamaan sillan liikennöitävyys uuden sillan valmistumiseen saakka. Kestää vielä vähintään noin viisi vuotta, ennen kuin uusi silta on rakennettu ja saadaan avattua liikenteelle. ELY-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät suunnittelun eteenpäin viemistä. Tiesuunnitelma valmistuu ja asetetaan nähtäville ensi keväänä.

Sillan vaurioituminen on viime aikoina kiihtynyt

Jo usean vuoden ajan sillan alapuoliselle teräsrakenteelle on tehty kohdennettuja tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. Sillassa on myös suppea kiinteä monitorointilaitteisto, jolla seuraan sillan kuntoa. Alapuolisissa tarkastuksissa on havaittu mm. teräsrakenteissa yksittäisiä hitsien säröilyjä ja repeämiä, joiden tilaa on seurattu ja osa myös korjattu. Yksittäisten liitosten osalta näitä ilmenee kuitenkin vuosittain lisää.

Nyt loppusyksystä tarkastettiin yli 3 000 niitin kunto ultraäänitarkastuksella ja yhdessä niitissä havaittiin vaurioita. Yksittäisellä niitillä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta, eikä se vaikuta sillan kantavuuteen. Loppusyksyn aikana on myös tarkastettu 10 huonoimmassa kunnossa olevan riipputangon alapäiden kuntoa. Tarkastuksissa havaittiin yhdessä riipputangon alapäässä merkittävää ruostumista ja riipputangon vaijerin säikeiden syöpymistä ja katkenneita vaijerin säikeitä. Vauriot vaikuttavat merkittävästi kyseisen riipputangon kantavuuteen. Muiden tarkastettujen riipputankojen alapäissä ei vielä lievän ruostumisen lisäksi havaittu riipputankojen terässäikeissä syöpymiä eikä säikeiden katkeamisia.

Lisätietoja:-Kirjalansalmen sillan kunto: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0295 022 816-Erikoiskuljetusten rajoitukset: Väylävirasto, siltojen kantavuusasiantuntija, Heini Raunio, p. 0295 34 3108-Uuden sillan tiesuunnitelma: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0295 022 796

 

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusItsenäisyydenaukio 220800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomiVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.