Keskuskauppakamari ja SKAL: Päästötavoitteet saavutettavissa ilman tieliikenteen kansallista päästökauppaa

Ilmastopaneelin tänään julkaiseman raportin ”tieliikenteen päästökaupan toteuttamisesta ja vaikutuksista” mukaan kansallisen päästökaupan valmistelua puoltavat monet seikat. Keskuskauppakamarin ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n näkemyksen mukaan on tärkeää välttää kansallisia kilpailukykyä heikentäviä ratkaisuja, kuten tieliikenteen kansallista päästökauppaa. 

”Hiilen hinta on jo osana polttoaineen hintaa Suomessa. Lisäksi Suomessa liikennepolttoaineiden verotaso on kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla, tähän päälle tulisi vielä kansallinen tieliikenteen päästökauppa, jonka vaikutukset ovat vaikeammin ennakoitavissa, koska päästökaupan hintakehitys on erittäin epävarmaa. Tieliikenne kuuluu myös taakanjakosektorin piiriin, lisäksi EU-tasolla neuvotellaan parhaillaan EU-tason päästökaupasta, joka koskisi myös tieliikennettä,” toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

“Kuljetuskustannusten nousu vaikuttaa Suomessa kilpailukykyyn voimakkaammin kuin Keski-Euroopassa, koska olemme jo valmiiksi kauempana markkinoista. Suomen ei pidä ottaa käyttöön kansallista keinoa, joka osaltaan vain nostaa kuljetuskustannuksia suhteessa kilpailijoihin. Kansallinen päästökauppa ei ole liikenteen päästövähennystavoitteiden kannalta Suomessa jatkossakaan tarpeellinen toimi”, sanoo SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala.

Järjestöt arvioivat, että mikäli kansallisia ratkaisuja, jotka poikkeavat muiden EU-maiden ratkaisuista, tehdään, on arvioitava tarkasti niiden vaikutukset Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyyn. Tieliikenteen kansallinen päästökauppa nostaisi liikkumisen kustannuksia, mistä erityisesti kuljetusintensiiviset toimialat kärsisivät. 

Lisäksi raportin hintajoustoja koskevassa osiossa ei ole eritelty vaikutuksia erikseen tavaraliikenteelle. Raskaissa kuorma-autoissa ei toistaiseksi ole tarjolla realistisia käyttövoimavaihtoehtoja, jolloin joustokin on lähes olematon. Liikennesuoritteen väheneminen tarkoittaisi kuljetuskustannusten kasvun aiheuttamaa taloudellisen toimeliaisuuden vähenemistä – tällöin vähenemä olisi peräisin elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn heikkenemisestä, mikä ei ole hyväksyttävä tieliikenteen päästöjen vähentämismekanismi.

Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tämän tavoitteen saavuttamisessa pitää nojata ensisijaisesti jo päätettyihin keinoihin.

Ilmastopaneelin raportissa tulisi tarkemmin arvioida kokonaisuutta EU-tasolla, niistä lainsäädäntöehdotuksista, jotka ovat tällä hetkellä neuvotteluissa ja joilla on myös vaikutusta sekä tieliikenteen hintakehitykseen ja tieliikenteen päästövähennyksiin. 

Keskuskauppakamari edustaa yli 21 000 suomalaista yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin miljoona työntekijää. https://kauppakamari.fi/ @K3FIN 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 200 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry

Lisätietoja:

Keskuskauppakamari:Päivi Wood, johtava asiantuntija, paivi.wood@chamber.fi; puhelin 050 478 3990

SKAL: Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, ari.herrala@skal.fi; puhelin 050 368 4248