Käsikirja poliisin julkisuusasioista julkaistu

Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä valmistelema Julkisuuskäsikirja on julkaistu. Käsikirjaan on kerätty poliisitoiminnan kannalta keskeisiä julkisuuskysymysten ratkaisu- ja tulkintaohjeita.

– Julkisuuskäsikirjan tavoitteena on kuvata poliisitoimintaan liittyvien tietojen julkisuutta mahdollisimman kattavasti säännösten suuresta määrästä ja soveltamistilanteiden vaihtelevuudesta huolimatta, rikosylitarkastaja Maarit Salomaa Poliisihallituksesta sanoo.

Tärkeänä tavoitteena on myös, että virkamiehet soveltavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia yhdenmukaisesti.

– Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti samanlaisissa tilanteissa yksittäisiä kansalaisia tulisi kohdella ja toisaalta mediaa palvella samalla tavalla, Salomaa sanoo.

Yleisin julkisuuskäsikirjan soveltamistilanne liittynee Salomaan mukaan esitutkintaan, kun esimerkiksi toimittaja tilaa esitutkintapöytäkirjan käyttöönsä.

Perustuslain mukaan viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, ellei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen rajoitettu. Poliisin tehtäväkentässä on kuitenkin monia rajoituksia näihin vaatimuksiin.

Julkisuuskäsikirjan löydät poliisin verkkosivuilta.

Lisätietoja:rikosylitarkastaja Maarit Salomaa, p. 0295 476 001