Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu alkaa – työryhmä asetettu

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa. Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän jäseniä ovat hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen ja erityisasiantuntija Tuuli Ojala liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtava asiantuntija Outi Ampuja ja johtaja Jarno Ilme Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, johtava asiantuntija Johanna Pakkala Energiavirastosta, teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Ilari Valjus valtiovarainministeriöstä sekä erityisasiantuntija Ville Laasonen ympäristöministeriöstä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä.

Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on tuottaa kattava arviomuistio, jossa arvioidaan ja valmistellaan kansallisen päästökaupan toimeenpanon edellyttämät toimet sekä niiden toteuttamisen aikataulu. Tieliikenteen päästökauppaa valmistellaan siltä varalta, että fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinoilla ei riittävästi saada vähennettyä liikenteen päästöjä.

Hallitus arvioi syksyllä 2021, riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartassa nyt esitetyt keinot liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvittavista kolmannen vaiheen toimista.

Jäsenmaiden sisäistä tieliikenteen päästökauppaa ei tällä hetkellä säätele EU-tasoinen lainsäädäntö. Tieliikenteen päästökaupasta ei ole olemassa myöskään kansallista lainsäädäntöä.

Mitä seuraavaksi?

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa valmistelevan työryhmän toimikausi on 3.3.-1.12.2021.

Valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta keväällä 2021.

Lisätietoja:työryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki, p. 050 514 2493, Twitter @ronikni

Muualla palvelussa:Tiedote 16.2.2021: Työryhmä arvioimaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa

Muualla verkossa:Valtioneuvoston Hankeikkuna: Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu ja arviointi (LVM013:00/2021)Valtioneuvoston Hankeikkuna: Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019)