Järjestöt ovat huolissaan yksityisteistä: Yksityistiet ovat yhteinen asia

Tieyhdistys yhdessä kolmentoista muun järjestön kanssa nosti esille huolen yksityisteiden kunnosta ja tulevaisuudesta. Yksityisteiden korjausvelka on hälyttävän suuri ja ne ovat yhteinen asia.

Allekirjoittaneet järjestöt vaativat, että yksityisteiden liikennöitävyyden varmistamiseksi tulee seuraavalle hallituskaudelle laatia yksityisteiden korjausohjelma, joka käsittää seuraavat osa-alueet:

Yksityisteiden rahoitustasoksi päätetään 40 miljoonaa euroa vuodessa koko hallituskaudeksi. Tieosakkaiden investoidessa saman määrän, saadaan teiden ja erityisesti siltojen korjausvelkaa purettua arviolta neljänneksellä alkaen kriittisimmistä silloista ja tieosista.Käynnistetään ELY-keskuksittain yksityisteiden ja erityisesti niiden siltojen kunnon tarkempi inventointi. Siltatietojen tallentamista ja käsittelyä varten ei tarvitse luoda omaa reksiteriä, vaan tiedot voidaan koota omaksi ryhmäkseen Väyläviraston siltarekisteriin. Jatkossa siltatietoja päivitetään korjausten yhteydessä ja ainakin viiden vuoden välein. Toimenpiteellä voidaan aiempaa paremmin ennakoida korjaustarpeita ja priorisoida rahoitusta kuljetusketjujen toimivuuden kannalta tärkeimmille osuuksille.Kehitetään yksityistielain mukaisen rahoitustuen ja Kemera-lain mukaisen metsäteiden rahoitustuen myöntämistä ja kohdentamista. Tällä tavoiteltaisiin parempaa kokonaissuunnittelua, toiminnan tehostamista, hallinnon pienentämistä ja tiekuntien kannalta prosessien selkeyttämistä ja yhdenmukaistamistaYksityisteitä ja niiden rahoitusta pitää käsitellä osana pitkäjänteistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.  Yksityistiet ovat osa liikennejärjestelmää ja niillä on paikallisen merkityksen lisäksi valtakunnallista merkitystä osana kuljetusketjuja. Valtion pitää varautua rahoittamaan valtakunnallisesti tärkeitä yksityistiehankkeita ja projekteja siinäkin tapauksessa, että yksityisteiden rahoitus siirrettäisiin maakuntiin. Maakuntauudistuksen toteutuessa yksityisteiden avustaminen siirtyisi maakunnille. Valtio ei rahoittaisi toimintaa muuta kuin lossien osalta.

Yksityisteiden merkitys Suomelle

Maamme yksityistieverkkoa (350 000 km) käyttää liki kaksi miljoonaa suomalaista. Teiden varrelta kuljetetaan melkein kaikki maa- ja metsätalouden kuljetukset ja teitä käytetään laajasti myös energiateollisuuden ja matkailun tarpeisiin. Yksityisteiden varrella asuu noin puoli miljoonaa suomalaista ja iso osa heistä on vanhuksia. Lisäksi teillä on olennainen merkitys vapaa-ajan asumiselle, luonnossa liikkumiselle sekä palo- ja pelastustoimelle.

Tiestömme hiussuonistolla on niin sanottu yleiskäyttöoikeus. Se on mahdollista, koska teillä on toistaiseksi vain vähän puomeja tms. liikennerajoituksia. Riski niiden lisääntymiselle on havaittavissa.

Yksityistieverkon korjausvelka on jo yli miljardin

On arvioitu (Suomen Tieyhdistys ry), että pelkästään asuttujen yksityisteiden korjausvelka on 400-450 miljoonaa euroa ja kaikkien yksityisteiden ja niiden siltojen korjausvelka kohoaa yli miljardiin.

Yksityistiet ovat osa liikennejärjestelmää. Korjausvelan purkaminen on edellytys sille, että kuljetusketjut ovat kunnossa yksityistien kauimmaisesta päästä maantielle ja edelleen satamaan, tuotantolaitokseen tai toisen liikennemuodon terminaaliin. Vain siten elinkeinoelämän kuljetukset voidaan hoitaa tehokkaasti.

Valtion tuki yksityisteille on katoamassa

Teiden ylläpidon vastuu kuuluu tieosakkaille, mutta heidän yksinomaisena rasitteena tehtävä on liian suuri ja myös kohtuuton. Yksityisteiden tienpidon kustannukset ovat liki 200 miljoonaa euroa vuosittain. Esimerkiksi yksittäisen sillan korjaus tai uusiminen maksaa yli 100 000 euroa, jopa miljoonan. Pelkästään tieosakkaiden toimesta ja kustannuksella eivät riittävät silta- ja tiekorjaukset toteudu.

Valtion yksityistielain mukainen rahoitustuki putoaa ensi vuonna 17 miljoonasta kolmeen miljoonaan euroon, josta liki kaikki menee losseille. Jotta korjausvelkaa voitaisiin lyhentää edes hitaasti, tulisi rahoitus olla vuodessa 40 miljoonaa euroa. Vertailuna mainittakoon, että Ruotsissa valtion avustus on 130 miljoonaa euroa (tiepituus 430 000 km).

Maakuntauudistuksen toteutuessa yksityisteiden avustaminen siirtyisi maakunnille. Valtio ei rahoittaisi toimintaa muuta kuin lossien osalta.

Vetoomuksen allekirjoittivat:

Toimitusjohtaja Seppo Tolonen, Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ryToimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ryToimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ryToimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjät ryVaratoimitusjohtaja Timo Reina, KuntaliittoToimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto ryElinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryToiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan kuljetusyrittäjät ryToimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ryToimitusjohtaja Kai Merivuori, Sahateollisuus ryJohtaja Ari Eini, Suomen MetsäkeskusToimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys ryPuheenjohtaja Kai Andersson, Suomen Taksiliitto ryPuheenjohtaja Satu Lohjelm, Tieisännöitsijöiden TIKO kehitysosuuskunta

Tiedote Suomen Tieyhdistyksen sivuilla