Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen: Hangon pohjoisen eritasoliittymän parannusehdotuksista infotilaisuus 18.2.2021

Väylävirasto ja Hangon kaupunki teettivät loppuvuonna 2020 periaatteelliset tekniset yleissuunnitelmat Hanko Pohjoinen -tasoristeyksen eri reittivaihtoehdoista. Päätöstä toteutustavasta ei vielä ole tehty.

Helmikuun 18. päivänä kello 18-20 järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa toteutustavoista ovat kertomassa Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell, Hangon teknisen ja ympäristöviraston johtaja Jukka Takala ja Etelä-Suomen rakentamisen aluepäällikkö, hankkeessa projektipäällikkönä toimiva Erkki Mäkelä Väylävirastosta. Lisäksi asiantuntijoina paikalla ovat Hannele Vartia Rambollista sekä Jyrki Laine Weladolta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Hangon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Torbjörn Ekholm.

– Vaihtoehto, jossa nykyisen tasoylikäytävän katualueen päälle rakennetaan siltarakenne, on näkemyksemme mukaan toteuttamiskelpoisin, erityisesti turvallisuuden näkökulmasta.  Hangon kaupunki haluaa painottaa ratkaisussa myös rakentamisen ja ylläpidon kustannustehokkuutta. Toiveena on ollut mahdollisimman pienet muutokset muuhun infraan, kertoo rakentamisen aluepäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta.

Hangon kaupunginhallitus ehdotti tammikuussa 2021 Hangon kaupunginvaltuustolle, että Hangon kaupunki osallistuisi tasoylikäytävän siltahankkeen toteutukseen yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Samalla Hangon kaupunginhallitus ehdotti, että kohteen jatkosuunnittelu tapahtuisi sellaisten vaihtoehtojen pohjalta, joissa nykyisen tasoylikäytävän katualueen päälle rakennetaan siltarakenne. Infotilaisuus järjestetään virtuaalisesti torstaina 18.2.2021 klo 18-20 Teams Livessä. Linkki tapahtumaan päivittyy Hangon kaupungin www-sivuille ennen tilaisuuden alkua osoitteessa:

https://www.hanko.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/uutisia/hanko_pohjoisen_eritasoliittyma_infotilaisuus_18.2..19816.news

Hanko Pohjoinen -tasoristeyksen parantaminen on osa Karjaa–Hanko-välin sähköistystyötä

Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hankkeen tavoitteena on tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen. Kaiken kaikkiaan radalla on tällä hetkellä 72 pääraiteen tasoristeystä, joista 38 on varustettu varoituslaittein. Hangossa tasoristeyksiä on kahdeksan, joista Hanko Pohjoinen -eritasoliittymä on luokiteltu toiseksi vaarallisempaan onnettomuusluokkaan (onnettomuusluokka 6 asteikolla 1-7).

– Päätöstä Hanko Pohjoinen -eritasoliittymän toteuttamisvaihtoehdosta tarvitaan, koska Hyvinkää–Hanko-radan sähköistäminen etenee vauhdilla. Hankkeen ratasuunnitelma on valmistunut vuoden 2020 lopussa. Traficom on hyväksynyt ratasuunnitelman ensimmäisen osan helmikuun alussa, Mäkelä jatkaa.

Eri reittivaihtoehtoihin voi tutustua osoitteessa: https://www.hanko.fi/files/14000/Hanko_Pohjoisen_tasoylikaytava_eritasoliittyman_vaihtoehdot.pdf

Lisätietoja: Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822, erkki.makela@vayla.fi

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.