Hallitus esittää Wienin katsastussopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymistä

Hallitus esittää, että Suomi hyväksyisi ja saattaisi kansallisesti voimaan Wienin katsastussopimukseen tehdyt muutokset. Muutoksilla helpotettaisiin sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvoilla ajettavaa rajat ylittävää liikennettä ja kuljetustoimintaa.

Katsastussopimuksen muutosten myötä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin tulisi ajoneuvon turvallisuutta lisääviä uusia tarkastuskohteita. Näitä olisivat esimerkiksi ajoneuvon sähköinen voimalaite tai kaasulaitteisto.

Wienin katsastussopimukseen liittyessään maat sitoutuvat tunnustamaan sopimusmaissa tehdyt katsastukset vastavuoroisesti, mikä tarkoittaa, ettei ajoneuvon liikennekelpoisuutta tarvitse osoittaa erikseen muulla tavalla. Suomi sitoutui sopimukseen vuonna 2001. Myös Suomen naapurimaat Venäjä ja Viro ovat sopimuksen osapuolia.

Muutosten voimaan saattaminen edistäisi liikenneturvallisuutta ja liikenteen ilmastotavoitteita sekä tukisi vaihtoehtoisten käyttövoimien laajempaa hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Muutoksilla ei olisi vaikutuksia katsastusaikaväleihin eikä -hintoihin.

YK:n Euroopan talouskomission WP.29-työryhmässä (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) valmistellut Wienin katsastussopimuksen määräaikaiskatsastusta koskevat muutokset ovat tulleet voimaan vuosina 2018-2020.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esitti Wienin katsastussopimuksen muutosten ja sopimuksen hyväksymistä 25. helmikuuta 2021.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Sopimusmuutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

Lisätietoja:ylitarkastaja Eeva Asikainen, p. 050 522 6204

Muualla palvelussa:Tiedote 21.10.2020: Wienin katsastussopimuksen muutokset lausuntokierrokselle