Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu etenee

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan alkusyksystä kansallinen fossiilittoman liikenteen tiekartta. Ministeriö järjesti 27.8.2020 pyöreän pöydän tilaisuuden, jossa keskusteltiin liikenteen ilmastopolitiikasta ja keinoista päästöjen vähentämiseksi. 

– Suomella on kunnianhimoinen tavoite puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt jo vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjä on vähennettävä oikeudenmukaisilla ratkaisuilla. Keskeistä on, että kestävä liikkuminen bussilla, pyörällä tai vähäpäästöisellä autolla on mahdollista ja houkuttelevaa kaikkialla Suomessa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Tiekartta osoittaa keinot, miten liikenteen ilmastotavoitteet saavutetaan. Tiekartassa tullaan hyödyntämään marraskuusta 2019 asti työskennelleen laaja-alaisen fossiilittoman liikenteen työryhmän työn tulokset sekä syyskuussa valmistuvien vaikutusarviointien tiedot liikenteen eri päästövähennystoimien tehokkuudesta. Tiekartta lähtee lausuntokierrokselle syksyllä ja valtioneuvosto linjaa tarvittavista toimista loppuvuonna. 

Hallitusohjelman mukaan Suomen tavoitteena on kotimaan liikenteen päästöjen puolittaminen 2020-luvun aikana. Vaikka liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan laskevan Suomessa kuluvalla vuosikymmenellä, liikenteen päästöjen puolittamiseksi tarvitaan vielä lukuisia uusia toimenpiteitä. Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on 95 prosenttia.

Pyöreän pöydän keskusteluun oli kutsuttu edustajia seuraavilta tahoilta: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Autoalan keskusliitto, Autoliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus, Finnair, Helsingin kaupunki, Ilmastopaneeli, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kyyti Group, Neste Renewable Road Transportation, Pyöräliitto, Sitra, Suomen ammattialojen keskusjärjestö SAK, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen varustamot, Teknologiateollisuus, Turun kaupunkiliikenne Oy, Vaasan yliopisto, Valmet Automotive ja Wärtsilä.

LisätietojaErityisavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234, matti.sadeniemi(at)lvm.fiOsastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi

Muualla verkossa:Valtioneuvoston Hankeikkuna: Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019)