EU:n sisäisiä pakettilähetyksiä koskevaan sääntelyyn muutoksia

Postilakia muutetaan kansainvälisten pakettipalvelujen osalta. Muutos liittyy jo hyväksyttyyn EU:n asetukseen, joka velvoittaa isompia pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä avaamaan rajatylittäviin palveluihin liittyviä tietoja, kuten hintatietoja.

Lakimuutoksella pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajatylittävistä pakettipalveluista. EU-asetus on jäsenmaita suoraan velvoittavaa oikeutta.

EU-asetus velvoittaa jäsenmaat nimeämään toimivaltaisen viranomaisen seuraamaan asetuksen toteutumista ja välittämään hintatietoa komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä säätämään säännösten rikkomisen seuraamuksista.

Lain muutoksella asetetaan Liikenne- ja viestintävirastolle toimivalta määrätä asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Muutoksen myötä Liikenne- ja viestintävirastolla olisi pakettiasetusta koskevassa valvonnassaan käytettävissä samat keinot kuin muussa postitoiminnan valvonnassa.  Lakiesityksellä ei anneta kansallista lisäsääntelyä.

Mitä seuraavaksi?

EU:n asetus koskee Suomessa noin kymmentä pakettipalveluja tarjoavaa yritystä. Määräaika sen voimaantulolle on 23.11.2019 mennessä.

Hallituksen esitys lakimuutoksesta, jolla asetus pannaan toimeen, menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:Emil Asp, neuvotteleva virkamies, p. 040 509 9757Eero Salojärvi, suunnittelija, p. 050 514 5930