Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät vaativat tierahoituksen täysremonttia

Eteläsuomalaiset kuljetusyrittäjät ovat erittäin huolestuneita tieverkon heikosta kunnosta ja sen vaikutuksista kuljetusten ympäristöystävällisyyteen, tehokkuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Kuljetusyrittäjät vetoavat keväällä valittavan uuden eduskunnan puuttuvan huolestuttavaan kehitykseen ja korjaavan viimeinkin maanteiden jo vuosikymmeniä jatkuneen alirahoittamisen.

 Hallituskauden päättyessä myös tiestön korjausvelan torjuntaan osoitettu 300 miljoonan euron vuotuinen määräraha on käytetty. Tällä rahalla on pystytty ainoastaan pysäyttämään tiestömme mittavan korjausvelan kasvu, jota arvioidaan kertyneen jo noin 2,5 miljardia euroa. Mikäli uusi eduskunta ei osoita tiestölle lisärahoitusta, kääntyy tuo velka uudelleen jyrkkään kasvuun. Kuljetusyrittäjien näkemyksen mukaan seuraukset ovat raadolliset. Maanteillä kuljetetaan jopa 80 % maamme tavaratonneista. Tiestö on kuljetusyritysten tuotantolaitos ja kuljetusten tehokkuus perustuu osaltaan liikennejärjestelmän ennakoitavuuteen, häiriöttömyyteen sekä liikennevirran sujuvuuteen. Etelä-Suomen kuljetusintensiivisellä alueella tieverkkoon kohdistuvat vaatimukset korostuvat entisestään. Kiertotielle ohjaavat painorajoitetut sillat, ruuhkautuvat väylät ja heikosti hoidettu talvihoito heijastuu armotta paitsi kuljetusten taloudellisuuteen ja turvallisuuteen, niin myös niiden ympäristöystävällisyyteen. Polttoainekustannusten osuus kuljetusyrityksen liikevaihdosta on keskimäärin noin kolmannes. – Tiestön kunnolla ja sen hoidolla on aivan ratkaiseva vaikutus kuljetusten polttoainetaloudellisuuteen ja siten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen syntymiseen. Auraamaton tie voi nostaa yhdistelmäajoneuvon polttoaineenkulutusta lähes 50 %. Tiestön kuntoon saattaminen olisi tehokas ympäristöteko, alleviivaa Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Jan Ingman. Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n lauantaina 9.3. Helsingissä pitämä vuosikokous vaatii päättäjiltä tierahoituksen linjamuutosta ja sen merkittävää korottamista. Tästä hyötyvät kaikki tienkäyttäjäryhmät, niin yksityis- ja joukkoliikenne kuin tavaraliikennekin. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa tehokkaan, turvallisen ja kehittyvän tieverkoston, vuosikokous linjasi. 

Lisätietoja:

Jan Ingman, puheenjohtaja, Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, p. 0400 714 656Mikko Voutilainen, toimitusjohtaja, Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, p. 040 517 7133 Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys. Sen jäsenistön muodostavat n. 550 Uudenmaan maakuntaan sijoittunutta maanteiden tavaraliikennettä harjoittavaa kuljetusyritystä, jotka liikennöivät n. 2200 hyötyajoneuvolla. esky.skal.fi