Esitys ajopiirturiasetuksen rikkomisesta johtuvan rangaistuksen muuttamiseksi liikennevirhemaksuksi

Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää liikennepalvelulakiin seuraavanlaista muutosta. Nykyisin tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta rangaistaan Lain liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki) 267 §:n 1 kohdan mukaan sakolla kuljettajaa, joka rikkoo ajopiirturia tai ajopiirturikortteja koskevaa ajo- ja lepoaika-asetuksen tai ajopiirturiasetuksen säännöstä. SKAL esittää, että liikennepalvelulakia muutettaisiin niin, että ajopiirturiasetuksen (EU 165/2014) rikkomisesta siten, että mikäli vaadittavat piirturikiekot tai kuljettajan piirturikortti eivät ole mukana, rangaistaisiin kuljettajaa liikennevirhemaksulla, kuten muistakin moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevista rikkomuksista (liikennepalvelulaki 268 §).  Lisäksi SKAL esittää, että ajokorttilakia muutettaisiin niin, että edellä mainittu ajopiirturiasetuksen rikkominen ei olisi vaikuttamassa toistuvista liikennerikkomuksista määrättävään ajokieltoon. 

Perustelut

Nykyisen lainsäädännön mukaan vaadittavien piirturikiekkojen puuttuessa kuljettaja on tuomittava tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta sakkoon, jota on pidettävä kohtuuttomana rangaistuksena tekoon nähden. Piirturikiekkojen puuttuminen olisi liikennepalvelulaissa rinnastettava moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevaan rikkomukseen, josta rangaistaan liikennevirhemaksulla. Nykyistä rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana, kun se kohdistuu pelkästä huolimattomuudesta tapahtuneeseen virheeseen. Sanktion muuttaminen liikennevirhemaksuksi keventää poliisin ja oikeusviranomaisen sekä sanktion kohteeksi joutuvan hallinnollista taakkaa.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen          Ari Herralatoimitusjohtaja       edunvalvontajohtaja