Aloite valtakunnallisen raskaanliikenteen valvontayksikön perustamisesta

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolestunut poliisin suorittaman raskaanliikenteen valvonnan määrän vähentymisestä sekä valvonnan laadun ja monipuolisuuden on heikentymisestä. Huoleen yhtyvät myös raskaanliikenteen kuljettajia edustavat ammattiyhdistysliikkeet, kuljettajien etujärjestöt ja kuljetusyrittäjien etujärjestöt.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys katsoo, että raskaanliikenteen valvonnan määrän ja laadun takaamiseksi tulee maahamme perustaa valtakunnallinen raskaanliikenteen valvontayksikkö, joka kokoaa alleen Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen raskaanliikenteen valvojat.

Samalla ehdotetaan rakennettavaksi koulutusohjelma, jossa Poliisin, Tullin ja Rajavartioston henkilöstölle annettaisiin mahdollisuus kouluttautua ammattitaitoisiksi raskaanliikenteen valvojiksi, jatkokoulutusta unohtamatta.  

Aloite valtakunnallisen raskaanliikenteen valvontaryhmän perustamisesta on lähetetty Sisäministeriöön, Liikenne- ja Viestintäministeriöön ja Poliisihallitukseen 19.12.2017.

Lue aloite

Tiedosto Aloite valtakunnallisen raskaanliikenteen valvontayksikön perustamisesta