AKT:n ylityökielto ja työvuorojen vaihtokielto 8.10.–28.10.2018

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on julistanut uuden ylityökiellon ja työvuorojen vaihtokiellon poliittisena työtaistelutoimenpiteenä kaikilla ALT:n sopimusaloilla maanantaista 8.10.2018 klo 00.00 alkaen:

kuorma-autoalan työehtosopimuslinja-autohenkilökunnan työehtosopimuslinja-autoasemien työehtosopimus (Matkahuolto)huoltokorjaamoiden työehtosopimusterminaalitoimintaa koskeva työehtosopimussäiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus (koko sopimusala eli myös ilmailuhuolto ja öljytuoteala)

Ylityökielto ja työvuorojen vaihtokielto päättyy sunnuntaina 28.10.2018 klo 24.00.

Muista AKT:n sopimusaloista ylityökiellon ja työvuorojen vaihtokiellon piirissä ovat lisäksi:

ahtausalan työehtosopimuskaupan automiesten työehtosopimuselintarvikealan automiesten työehtosopimushuolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöiden työehtosopimusmatkustamohenkilökunnan työehtosopimusAirpro Oy:n työehtosopimusmatkatoimistoalan työehtosopimus

Lisätiedot:

Autoliikenteen Työnantajaliitto ALTp. 09 4789 9480

AKT:n työtaisteluilmoitusta koskeva tiedote