Ajokorttiasetukseen tulossa muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia ajokorteista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Muutosten taustalla on EU-direktiivi. Ministeriö pyytää asetusluonnoksesta lausuntoja. Lausuntoaika päättyy 8. syyskuuta 2020.

Ajokorttilain mukaan henkilö, joka suorittaa kuljettajantutkinnon ajokokeen tai käsittelykokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa lähtökohtaisesti kuljettaa vain automaattivaihteista, tutkinnon luokkaa vastaavaa ajoneuvoa.

Poikkeuksen muodostavat C-, CE-, D- ja DE-luokan ajo-oikeudet, jos henkilö on aikaisemmin suorittanut jonkin asetuksessa määritellyn ajoneuvoluokan ajokokeen manuaalivaihteisella ajoneuvolla. Näihin poikkeuksiin ehdotetaan lisättäväksi ajoneuvoyhdistelmien kuljettamiseen oikeuttavat BE-, C1-, C1E-, D1- ja D1E -ajokorttiluokat.

Koska nykyisin raskaskalusto on tyypillisesti automaattivaihteista, helpottaisi uudistus tutkintoajoneuvojen saatavuutta sekä lisäisi oman ajoneuvon käyttömahdollisuutta ajokokeessa.

Lisäksi tutkintoajoneuvojen vaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi A2-luokan moottoripyörän osalta. Asetusmuutoksella päivitettäisiin tutkintoajoneuvon kuutiotilavuutta koskevat vaatimukset nykytilannetta vastaavaksi ja helpotettaisiin tutkintoajoneuvojen saatavuutta. Muutoksen myötä myös puolustusvoimissa koulutetut voisivat saada A2-luokan ajo-oikeuden.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 8.9.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

LisätietojaErityisasiantuntija Saara Louko, p. 050 530 1472 (12.-18.8.)Ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820 (31.8.-8.9.)Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamiseksiHankeikkuna: Ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttaminen (LVM035:00/2020)