Ajo- ja lepoaikojen poikkeussäännöksiä jatketaan

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa koronatilanteen takia tehtyjä määräaikaisia poikkeuksia raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoihin. Poikkeukset ovat voimassa 31. toukokuuta 2020 saakka.Keskeisin muutos maaliskuussa annettuun poikkeusasetukseen on se, että vuorokautinen ajoaika saa olla enimmillään 11 tuntia. Uusi poikkeusasetus tulee voimaan 26. huhtikuuta 2020. Uudet määräaikaiset poikkeukset ovat:vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia; viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia;kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia; vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään 9 tuntia;viikkolevon saa lyhentää vähintään 24 tuntiin joka toinen viikko ilman korvaavaa lepoaikaa;5,5 tunnin ajon jälkeen on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa myös niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen;säännölliset viikkolevot, muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, saadaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.Poikkeukset ovat voimassa sekä kansallisessa että kansainvälisessä liikenteessä. Nyt voimaan tulevat säännökset ovat käytännössä lähes samat kuin Ruotsin vastaavat poikkeukset. Lisätietoja:erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708johtava asiantuntija Erik Asplund, p. 050 463 7034yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter @WirensiniMuualla verkossa:Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot