Ajankohtaiskooste erikoiskuljetuksista

Alla muutama tiedote liittyen Simon (Vt 4) siltatyöhön sekä Raaseporissa olevaan Prästängin tasoristeykseen. Muistutuksena myös muutama vanhempi tiedote.

Vt 4, Simo

Simossa, Vt 4:llä on käynnistynyt Viantienjoen sillan työmaa. Kohdassa on käytössä varasilta, joka vaikuttaa ylimassaisten kuljetusten reitteihin. Kuljetuksen ylittäessä 100 tonnin kokonaismassan, tulee silta ylittää hiljaisella ja tasaisella nopeudella 20 km/h keskellä siltaa ajaen. Sillan ylityksessä on oltava mukana liikenteenohjaaja tai poliisi. Muuta moottoriajoneuvoliikennettä ei sallita sillalla samanaikaisesti (koskee myös varoitusautoja).

Lisäksi varasillalla on käytössä seuraavat akseli- ja telimassarajoitukset:

1 akseli 15 tonnia TAI2-akselinen teli 2x 14 tonnia TAI3-akselinen teli 3x 13 tonnia TAI4-akselinen teli 4x 12 tonnia

Akselivälin tulee olla minimissään 1,3 metriä.

Edellä mainittujen akselimassojen ylittyessä voimassaolevien lupapäätösten kohdalla täytyy hakea vaihtoehtoinen reitinosa erikseen Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Kyseisestä tietyöstä tehdään vielä erillinen tiedote.

Raasepori, Prästängin tasoristeys

Raaseporissa, korkeiden kierrolla olevan Prästängin tasoristeyksen kohdalla tulee olla yhteydessä Rataliikennekeskukseen (puh. +358 40 3594400) AINA ennen tasoristeyksen ylittämistä, johtuen tasoristeyksen kannen korkeuserosta tieverkkoon nähden.

Liikennemerkkien poistot ja uudelleen asennukset

Muistutuksena, että poistettaessa liikennemerkkejä, liikennemerkit tulee myös asentaa takaisin alkuperäiseen asentoon.

Etenkin Riihimäellä St 130:lla Arolammen kiertoliittymässä tämän kanssa on ollut huomattavia ongelmia.

Raide-Jokerin vaikutukset eriku-reitteihin

Raide-Jokeri vaikuttaa eriku-reitteihin pääkaupunkiseudulla. Raide-Jokerin nettisivuilta näkee parhaiten käynnissä olevat ulottuma- ja massarajoitukset:

https://raidejokeri.info/eriku/

Lisätietoja:Erikoiskuljetusten luparyhmä