218 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2020

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan viime vuonna tapahtui 218 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa menehtyi 233 henkilöä. Onnettomuuksia tapahtui kaksi vähemmän kuin edeltävänä vuonna, ja menehtyneitä oli neljä vähemmän.

Tutkijalautakuntien viime vuonna tutkimien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä ei poikkea merkittävästi edellisten vuosien määristä, koronasta johtuneista poikkeusoloista huolimatta. Onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet riskitekijät eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole tiedossa, sillä kyse on tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamista ennakkotiedoista. Näin ollen ei vielä voida arvioida, missä määrin koronavirukseen liittyvät poikkeusolot mahdollisesti vaikuttivat onnettomuuksien taustalla.

Vuonna 2020 moottoriliikenteessä yleisin onnettomuustyyppi oli tieltä suistuminen, suistumisia tapahtui kaikkiaan 72. Toiseksi yleisin oli kohtaamisonnettomuus eli nokkakolari, joita tapahtui kaikkiaan 53. Risteysonnettomuuksia tapahtui 18, joista kolme oli tasoristeysonnettomuuksia.

Nuorten ja moottoripyöräilijöiden onnettomuudet vähenivät

Alle 25-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat viime vuonna 31 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, mikä on vähiten koko onnettomuuksien tutkintahistorian aikana. Tiedotimme asiasta jo tammi–elokuun onnettomuuksien osalta, eikä vuoden viimeinen kolmannes tuonut tilanteeseen muutosta, vaan kehitys jatkui samansuuntaisena.

Moottoripyöräilijöiden aiheuttamia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui viime vuonna 11, mikä on puolet vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia edellisvuotta enemmän

Vuonna 2020 liikenneonnettomuuksissa menehtyi 21 jalankulkijaa ja 28 polkupyöräilijää. Jalankulkijoita menehtyi kahdeksan ja polkupyöräilijöitä yksi enemmän kuin edeltävänä vuonna. Jalankulkijoiden kuolemat lisääntyivät ensisijaisesti yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Vuonna 2019 tapahtui ennätyksellisen vähän jalankulkijoiden kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joten onnettomuuksien lisääntyminen vuonna 2020 ei siihen nähden ole poikkeuksellista. Kymmenen vuoden aikavälillä tarkasteltuna jalankulkijoiden onnettomuudet ovat kuitenkin vähentyneet tasaisesti. Pyöräilyn lisääntyessä tulee toimenpiteitä kohdentaa pyöräilijöiden turvallisuuteen, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari arvioi.

Onnettomuudet lisääntyivät eniten Pirkanmaalla ja vähenivät Pohjois-Karjalassa

Edellisvuoteen verrattuna kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet lisääntyivät vuonna 2020 eniten Pirkanmaalla, jossa tapahtui 23 kuolonkolaria, kaikkiaan 16 onnettomuutta enemmän kuin edellisvuonna. Määrällisesti eniten onnettomuuksia tapahtui Uudenmaan ja Helsingin alueella, yhteensä 48.

Onnettomuudet vähenivät eniten Pohjois-Karjalassa, jossa onnettomuuksia tapahtui viime vuonna viisi, eli yksitoista onnettomuutta edellisvuotta vähemmän.

– Yhden vuoden aluekohtaiset luvut ovat tilastollisesti pieniä, joten satunnaisvaihtelulla on niissä suuri osuus. Siksi yhden vuoden luvuista ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä alueen liikenneturvallisuustilanteesta, liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius muistuttaa.

Lisätietoja:

Liitteet: OTI-ennakkoraportti 2020 (pdf) sekä liite alueellisista luvuista (pdf)

Liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius, p. 040 922 0804Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884etunimi.sukunimi@oti.fi Viestintä, p. 040 450 4700

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi 

Liitteet:OTI-ennakkoraportti 2020OTI-ennakkoraportti 2020 alueelliset luvut tammi-joulukuu

OnnettomuustietoinstituuttiItämerenkatu 11-1300180 Helsinki

Viestintä p. 040 450 4700http://www.oti.fi