Eduskunta hyväksyi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alentavan lain

​Eduskunta hyväksyi perjantaina 9. joulukuuta täysistunnon toisessa käsittelyssä lain, joka alentaa vuodeksi 2023 uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta 7,5 prosenttiyksiköllä. Tarkoituksena on hillitä liikenteen käyttämien polttoaineiden kohonneita hintoja.

Suomessa lakisääteinen (446/2007) jakeluvelvoite edellyttää tietyn uusiutuvan polttoaineen määrän jakelemista vuosittain. Nyt tehtävä muutos on tilapäinen. Jakeluvelvoitteen alentamisesta johtuvat vuosilta 2022 ja 2023 toteutumatta jäävät päästövähennykset on määrä kattaa korottamalla seuraavien vuosien jakeluvelvoitetta.

Lue koko hallituksen lakiesitys (HE 174/2022)

Talousvaliokunnan mietintö (TaVM 25/2022)​​