Suomen ratkaisu muodostumassa, kuunnellaanko asiantuntijoita?

Vaikka Suomen kannanmuodostuksessa oltiin jo pitkällä, halusimme marraskuussa vielä kerran kiinnittää päättäjien huomiota EU:n ilmastopaketin vaikutuksiin Suomen kannalta selkeällä kuljetus- ja logistiikka-alan vaikuttamisohjelmalla.

Olemme ratkomassa kohtalonkysymyksiä, sillä tämän paketin vaikutukset ovat todella kauaskantoisia. Jos emme nyt ole Suomessa tarkkoina, tehdään linjauksia vailla kunnon vaikutusarviointeja kuljetusalan kustannuksiin.

Konkretisoimme ohjelmassamme ilmastopaketin vaikutuksia kirkastamalla muun muassa sitä, että pelkästään esitetyt energiaverodirektiivin muutokset aiheuttaisivat 26 sentin korotuksen dieselin verotasoon. Tämän lehden ilmestyessä tiedämme jo Suomen  lopulliset kannat, mutta tätä kirjoittaessani voin todeta meille tulleen erävoittoja. Eduskunnassa moni valiokunta kantoi lausunnoissaan huolta samoista aiheista kuin mekin.

Esimerkiksi valtiovarainvaliokunta suhtautuu kielteisesti siihen, että esityksen seurauksena Suomi ei pitkien etäisyyksien maana voisi jatkossa  soveltaa dieselöljyyn bensiiniä alempaa verokantaa. Tätä juuri ajoimme. Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto on monilta osin ohjelmassamme esittämiemme kantojen mukainen. Valiokunnan mielestä ehdotukseen liittyy riskejä  kuljetusintensiivisen reunavaltion kannalta. Aivan oikein! Valiokunta näkee, että bensiinin ja dieselöljyn verokohtelua ei tule yhtenäistää. Eduskunnassa kannetaan SKALin tapaan huolta siitä, että ehdotuksilla vaarannetaan Suomen kilpailukykyä  ja lisätään tarpeettomasti logistiikan kustannuksia.

Viisaita linjauksia. Myös SKALin  pitkään ajamalle ammattidieselille tulee tukea lausunnoissa.

Joulukuun alkupuolella eduskunta lukitsee Suomen kantoja. Jos käy niin, että eduskunta ei lopullisessa lausunnossaan ole huomioinut näitä näkemyksiä, kyseenalaistan totisesti asiantuntijoihin perustuvan päätöksenteon ja sen, että eduskunta pyrkii ajamaan kansallista etua.

Jos taas Suomi on kiristänyt kantojaan hallituksen esitykseen nähden, ansaitsevat päättäjät kiitokset. Kummassakin tapauksessa työmme koko Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi jatkuu päätösten jälkeen edelleen EU-tasolla.

Ilmastokeskusteluun pitäisi palauttaa nyt hitunen realismia.  Ei pidä tehdä toimia, joihin yksinkertaisesti eivät riitä varat tai rahoittajia. Ja vaikka Euroopassa riittäisikin, Suomen asema on logistisesti haavoittuva. Tämä jokaisen päättäjän on muistettava.

Valiokuntien lausunnoista ilmastopakettiin

Anssi Kujala