SKAL:n puheenjohtajiston valinta kaudelle 2020–2022

Lauantaina klo 10 ennen liittokokousta on puheenjohtajaehdokkaiden paneeli, jonka yhteydessä ehdokkaat pitävät vaalipuheensa. Puheenjohtajisto valitaan liittokokouksen loppupuolellalauantai-iltapäivällä. Äänioikeus on jäsenyhdistysten lähettämillä liittokokousedustajilla.

Vaalitapa, äänestysmenettely ja puheenvuorot

Jos ehdokkaita on useita, vaalit pidetään suljettuna lippuäänestyksenä. Kustakin puheenjohtajatehtävästä käydään erillinen vaali: SKAL:n puheenjohtajasta, ensimmäisestä  varapuheenjohtajasta ja toisesta varapuheenjohtajasta. Kutakin vaalia ennen todetaan ehdokkaat. Ehdokkaiden hyväksi voi esittää kannatuspuheita. Kannatuspuheenvuoroa pyydetään  etukäteen vaalien toimitsijoilta. Kunkin vaalin yhteydessä annetaan tarkemmat äänestysohjeet.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaaleissa käytetään tarvittaessa kahta  äänestyskertaa. Mikäli kukaan ei saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Jälkimmäisessä äänestyksessä äänienemmistön saanut ehdokas valitaan.

Hallituspaikkojen jako

Järjestön hallituksessa on yksi varsinaisen ja yksi varajäsenen paikka jokaisella alueyhdistyksellä ja erikoisjärjestöllä, jolla jäsenyritysten automäärä on vähintään 200.

Hallitukseen saavat yhden lisäjäsenen ja varajäsenen paikan ne yhdistykset, joiden jäsenyritysten automäärä on yli 1 750.

SKAL:n hallitukseen ehdotetut jäsenyhdistysten edustajat esitellään jäsennetissä: www.skal.fi/liittokokous-2020

Puheenjohtajaehdokkaat

Esittelemme lehden painopäivään mennessä puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuneet. Puheenjohtajiston ehdokkaille on annettu yhtäläinen palstatila haetusta tehtävästä riippuen. Perusesittelyn lisäksi pyysimme ehdokkaita vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Motto tai vaalilause ja ehdokkaan oma perustelu, miksi hän hakee tehtävään.Millainen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja olisit SKAL:lle?

Puheenjohtajaehdokkailta kysyimme lisäksi:

Miksi on tärkeää olla SKAL:n jäsen/Miksi kuulut SKAL:iin?Mitkä ovat SKAL:n vahvuudet?Näetkö itsesi a) yrittäjäkenttää ahkerasti kiertävänä puheenjohtajana b) päivittäistä edunvalvontatyötä tekevänä puheenjohtajana c) SKAL:n keulakuvana tiedotusvälineisiin päin?Mitä haluat muuttaa SKAL:ssa?En halua muuttaa SKAL:n perustaa vaan kehittää järjestöä nykylinjan pohjalta.Haluan muuttaa perusteita. SKAL kaipaa kunnon ravistelua ja uutta suuntaa.Ennen isoja linjanvetoja haluan syventyä järjestön toimintaan ja määrittää sitten suunnan yhdessä SKAL:n asiantuntijoiden kanssa.

Äänestysliput Äänestysliput jaetaan paikan päällä. Liittokokousedustajan äänestyslippu on arvoltaan neljäkymmentä ääntä ja logistiikkajäsenen äänestyslippu vastaa yhtä ääntä. Äänestyslippuun kirjoitetaan vain liittokokousedustajan kannattaman henkilön nimi.

Puheenjohtajaehdokkaat aakkosjärjestyksessä

Ralf Hellsberg, 60, SaloPuheenjohtajaehdokas

Yritys:KuljetusyrittäjäRalf Hellsberg Oy ja Lounaisjakelu OyLämpötilasäädeltyjä elintarvikekuljetuksia noin 25 ajoneuvolla.Työntekijöitä noin 40.SKAL-jäseneksi v. 1988

SKAL:n puheenjohtajaksi esittävät:● Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry● Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry

Motto: Luotettavasti ja rohkeasti eteenpäin!

Yhteisten asioiden ajaminen ja niihin vaikuttamien on aina ollut intohimoni. Minua on pyydetty ehdolle SKAL:n puheenjohtajan tehtävään eri puolilta valtakuntaa. Tällainen jäsenten  luottamus motivoi minua suuresti.

Perheyrityksemme tilanne mahdollistaa sen, että voin lisätä panostusta järjestötehtävien hoitamiseen. Olen ollut mukana niin paikallis-, alue- kuin valtakunnallisen tason edunvalvontatehtävissä. Katson, että tämä antaa minulle erittäin hyvät edellytykset hoitaa järjestömme korkeinta luottamustehtävää niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla.

Puheenjohtajana olisin kuunteleva, tasapuolinen ja aina jäsenen puolella niin alueiden kuin erikoisjärjestöjen jäsenten suhteen. Luotan SKAL-henkilöstön ylivertaiseen osaamiseen  sekä siihen tietoon, jota organisaatio tuottaa. Olen kokemukseni ja osaamiseni puolesta paras johtamaan tätä kokonaisuutta.

SKAL:n jäsenyyden merkitys: Maanteiden tavaraliikenne on yhteiskunnan toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Mikään muu taho ei puolusta etujamme tai anna luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua kuljetusyrityksille ja sidosryhmille. Jotta saamme äänemme jatkossakin kuuluviin, tulee kaikki toimialamme yritykset saada mukaan SKAL-perheeseen.

SKAL:n vahvuudet: SKAL on valtakunnallinen, osaava palveluorganisaatio, jonka hajautettu toimintamalli on tunnustetusti tehokas niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.  tuottamamme tieto on aina luotettavaa ja asiantuntevaa.

Näetkö itsesi a) ahkerasti kiertävänä b) edunvalvontatyötä tekevänä c) keulakuvana tiedotusvälineille

a ✓ Haluan pitää yhteyttä kollegoihin mahdollisimman paljon, jolloin kosketus yrittämiseen eri puolilla Suomea ja eri toimialoilla toimiviin yrityksiin säilyy.b ✓ Minusta SKAL:n puheenjohtajan edunvalvontatyö on jatkuvaa ja aktiivista. Siinä minua auttaa laaja valtakunnallinen kontaktiverkosto.c ✓ Olen ollut paljon tekemisissä eri tiedotusvälineiden kanssa ja julkisuus tulee olemaan merkittävä osa puheenjohtajan tehtävänkuvaa. Työtä tehdään luonnollisesti yhdessä muun SKALjoukkueen kanssa.

Mitä haluat muuttaa SKAL:ssa?● En halua muuttaa SKAL:n perustaa vaan kehittää järjestöä nykylinjan pohjalta.

Toimin parhaillaan työskentelevän strategiatyöryhmä puheenjohtajana. Esittelemme liittokokoukselle uuden toimintastrategian. Sen tarkoituksena on parantaa entisestään jäsenpalvelua hyödyntämällä käytettävissä olevia resursseja tehokkaammin. Uskon, että olen paras henkilö jalkauttamaan uuden strategian kentälle.

Koulutus ja luottamustoimet:● Toimiupseerin ylempi virkatutkinto, liikenneopettaja, HHJ● Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry hallitus jäsen 2015–● Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät puheenjohtaja 2013–, hallitus jäsen 2002–2013, hallitus varajäsen 1998–2002● Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät puheenjohtaja 2014–, varapuheenjohtaja 2012– 2014 (pj. 2013 kevät), hallitus jäsen 2006–2011● Salon Seudun Ammattiautoilijat puheenjohtaja 2002–2013● Salon kokoomus, valtuustoryhmä valtuutettu tai varavaltuutettu 2008–● Salon seudun Koulutuskuntayhtymä hallinto 2008–

Harri Sandell, 55, EspooPuheenjohtajaehdokas

Yritys:KuljetusyrittäjäKuljetusliike Harri Sandell OyYli kymmenen ajoneuvoa, joilla ajetaan ulkomailta tulevia tai lähteviä kuormia Suomessa sekä myös ulkomaanliikennettä Skandinavian alueella.Kuljettajia yli 10.SKAL-jäseneksi v. 1990

SKAL:n puheenjohtajaksi esittävät:● SKAL suoritealat ry● Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry● Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry

Motto: Ei ole ongelmia, joita ei voisi ratkaista!

Yrittäjän pitää olla kekseliäs ja ketterä toimissaan, se on ainoa mahdollisuus. Tavoitteenani on tasapuolisten kilpailuedellytysten säilyttäminen. Painotukset alan edunvalvontaa kaikilla foorumeilla. Ajan tinkimättömästi alan ja jäsenistön etua.

Olen lapsesta saakka ollut mukana kuljetusalalla isäni kuljetusliikkeessä ja nykyään oman kuljetusliikkeen toiminnassa. Olen SKAL:ssa vaikuttamassa koko valtakunnan jäsenten puolesta kuljetusalan tulevaisuuteen kaikkien eri kuljetus- ja logistiikkatoimintojen puolesta. En tullut alalle - vaan synnyin alalle!

Puheenjohtajana olisin monipuolinen ja tasapuolinen sekä uudistushaluinen.

SKAL:n jäsenyyden merkitys: Jäsenenä vaikutan alan yhteisiin asioihin ja toimintaympäristön kehittymiseen. Alan suurin haaste on lisääntyvät, erittäin tiukat vaatimukset ja niistä selviytyminen. Meidän on oltava valmiita nopeisiin muutoksiin, ja reagoitava heti.

SKAL:n vahvuudet: SKAL:n vahvuus on vuosien aikana rakennetut hyvät suhteet alan toimijoihin, viranomaisiin ja päättäjiin. SKAL:sta saa yksilöllistä jäsenpalvelua ja faktatietoa.

Näen itseni a) ahkerasti kiertävänä b) edunvalvontatyötä tekevänä c) keulakuvana tiedotusvälineille

a ? En osaa sanoa olisinko ahkerasti kiertävä. Yritykseni toiminta-alueena on koko Suomi ja olen aktiivisesti mukana yritykseni päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa. Tapaan työni kautta SKAL:n jäseniä ja alan muita toimijoita lähes päivittäin terminaaleissa, satamassa ja taukopaikoilla.b ✓ Osallistun aktiivisesti kuljetusalan edunvalvontaan ja tapahtumiin.c ✓ Kyllä.

Mitä haluat muuttaa SKAL:ssa?● En halua muuttaa SKAL:n perustaa vaan kehittää järjestöä nykylinjan pohjalta.

Meidän pitää syventää yhteistyötämme kuljetusalaan vaikuttaviin sidosryhmiin. Lisäksi tulee tiedottaa jäsenkunnallemme reaaliaikaisemmin, sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen. Tiedon nopeus on valttia, sillä saadaan esimerkiksi katkaistua vääränlaiselta julkisuudelta saatu huomio heti.

Luottamustoimet:● SKAL suoritealat ry puheenjohtaja 2013–● Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry hallitus jäsen 2011–● Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen kuljetusyrittäjät ry / SKAL suoritealat ry varapuheenjohtaja 2010–2013● Liikennöitsijätyöryhmät ja neuvottelukunnat mm.– DB Schenker– DSV Road– ASG-Danzas-DHL Freight v. 2000 alkaen, jonka puheenjohtajana v. 2002 alkaen– REFEC ohjausryhmä: Loviisa – Muuga laivayhteyden suunnittelu rahtiliikenteelle

Jani Ylälehto, 46, PihtipudasPuheenjohtajaehdokas

Yritys:KuljetusyrittäjäJani Ylälehto OyViisi kuorma-autoa puutavara-, rahti- ja sorakuljetuksissa sekä kolme pakettiautoa ruoka- ja pyykkikuljetuksissa.Kuljettajia 10.SKAL-jäseneksi v. 1999

SKAL:n puheenjohtajaksi esittävät:● SKAL Keski-Suomi ry● SKAL Itä-Suomi ry● Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry● Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Motto: Yhteistyössä on voimaa!

Tunnen järjestön entuudestaan ja tiedän SKAL:n olevan vahva organisaatio. Haluan kehittää SKAL:ia Suomen tärkeimpänä kumipyöräliikenteen edunvalvojana.

Puheenjohtajana olisin helposti lähestyttävä, kuunteleva ja oikeudenmukainen, osaisin myös vaatia ja olla jämäkkä.

Kokouksien puheenjohtajana pyrin napakkuuteen ja selkeyteen. Haluan luoda ja ylläpitää keskustelevaa ja eri näkökulmia esiintuovaa kulttuuria. Vaikeatkin asiat pitää pystyä hoitamaan yhdessä positiivisella asenteella.

SKAL:n jäsenyyden merkitys: Yhteistyössä on voimaa, joka näkyy määrätietoisena ja pitkäjänteisenä asioiden eteenpäin viemisenä. Esimerkiksi hallinnollisen maksun saaminen  osaksi tieliikenteen rangaistusvalikoimaa vaati koko organisaation työpanosta. SKAL:iin kuuluminen on ollut minulle itsestään selvyys.

SKAL:n vahvuudet: Osaava henkilöstö, hyvät suhteet päättäviin organisaatioihin ja sitoutunut jäsenkunta. Valtakunnan päättäjät arvostavat SKAL:n näkemyksiä ja vaikeatkin asiat saadaan nostettua päätöksentekoon. SKAL:n aktiivisesti ylläpitämät suhteet päättäviin tahoihin ovat vuosien työn tulosta, niitä tulee vaalia jatkossakin. SKAL:n perustuksena ovat sitoutuneet jäsenet ja erityisesti edunvalvontaan omistautuneet luottamushenkilöt niin paikallis-, alue- kuin valtakunnan tasolla.

Näen itseni a) ahkerasti kiertävänä b) edunvalvontatyötä tekevänä c) keulakuvana tiedotusvälineille

a ✓ Kierrän mielelläni yrittäjäkenttää ahkerasti, koska tykkään liikkua ja Keski-Suomesta on suhteellisen helppo lähteä mihin suuntaan vain. Aluksi on ensiarvoisen tärkeää tutustua alan toimijoihin sekä päättäjiin yhtä lailla omassa organisaatiossa kuin sen ulkopuolella.b ✓ Mielestäni nykyinen malli, jossa puheenjohtajalla on päivittäisessä edunvalvontatyössä keskeinen rooli, on hyvä. Yhteistyön toimitusjohtajan ja muun organisaation kanssa tulee ollasaumatonta ja sopimalla selkeät toimintamallit, homma hoituu.c ✓ Keulakuvaksi tiedotusvälineille puheenjohtaja on luonteva valinta, esimerkiksi isompia linjoja kommentoimaan.

Mitä haluat muuttaa SKAL:ssa?

● Ennen isoja linjanvetoja haluan syventyä järjestön toimintaan ja määrittää sitten suunnan yhdessä SKAL:n asiantuntijoiden kanssa.

Toimivaa ei pidä muuttaa muuttamisen vuoksi, mutta on tunnistettava maailman kehittyminen ympärillämme. Ihmisten ajankäyttö ja tarpeet järjestöä kohtaan ovat muuttuneet ja meidäntulee kehittyä tarpeiden mukana. Esimerkiksi sähköiset alustat ovat jo nyt uudistaneet toimintaamme ja uskon tahdin vain kiihtyvän.

Koulutus ja luottamustoimet:● Tietotekniikan insinööri● Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 1. varapuheenjohtaja 2018–, hallitus varajäsen 2001–2013, hallitus asiantuntijajäsen 2013–2018● SKAL Keski-Suomi ry varapuheenjohtaja 2000–2013, hallitus asiantuntija 2014–2019● Pihtiputaan Seudun Ammattiautoilijat ry puheenjohtaja 2003–2020● Kuljetuskeskusten Liitto KKL ry puheenjohtaja 2013–2018, varapuheenjohtaja 2009–2012● Pihtiputaan kunnanvaltuusto jäsen 2012–, kunnanhallitus jäsen 2012–, kunnanhallitus puheenjohtaja 2012–2017● Keski-Suomen Kuljetus Oy hallitus puheenjohtaja 2010–

Varapuheenjohtajaehdokkaat aakkosjärjestyksessä

Jani Salmela, 44, KurikkaVarapuheenjohtajaehdokas

Yritys:KuljetusyrittäjäM.J. Salmela OyMassa- ja kappaletavarakuljetuksia. Kahdeksan kuorma-autoa ja neljä ajoneuvo-trukkia.Kuljettajia 15.SKAL-jäseneksi v. 1979 (Martti Salmela)

SKAL:n toiseksi varapuheenjohtajaksi esittävät:● SKAL Pohjanmaa ry● Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry

Motto: Järjestö vaatii muutoksia pystyäkseen jatkossakin turvaamaan jäsenten palvelut!

Uskon, että sovellun tähän tehtävään hyvin, koska olen saanut alalta laajan näkemyksen vuosien saatossa. Minulla on aikaa kehittää ja uudistaa SKAL:n toimintaa vielä useiden vuosien  ajan. Järjestö kaipaa uudistamista.,

Varapuheenjohtajana huolehtisin, että ne konkreettiset toimenpiteet toteutetaan, joita SKAL strategian mukaiset muutokset vaativat. Olen henkilönä harkitseva, mutta määrätietoinensilloin, kun asioita on vietävä maaliin. Näen Brysselissä toimivan FinMobilityn toiminnan tärkeäksi, koska alaa koskeva lainsäädäntö tapahtuu pitkälti EU:sta käsin. Suomessa on  tiivistettävä alueiden välistä yhteistoimintaa. Jäsenistöä on informoitava siitä, mitä järjestö on tehnyt alan hyväksi. Jäsenistöä on kyettävä tukemaan myös heidän arkipäivän yritystoiminnassaan ja toimintaa pitää tuoda lähemmäs jäsentä.

Koulutus ja luottamustoimet:● Logistiikan insinööri● Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry hallitus jäsen 2013–, varajäsen 2012● SKAL Pohjanmaa ry puheenjohtaja 2014–2020, varapuheenjohtaja 2012–2013, hallitus jäsen 2008–2011, hallitus varajäsen 2006–2010● A-Vakuutuksen isännistö jäsen 2016–

 

 

Jari Välikangas, 61, KauhavaVarapuheenjohtajaehdokas

Yritys:Yrittäjä, toimitusjohtajaJari Välikangas Oy ja Härmän Lämpö KyADR-kuljetuksia 10 ajoneuvolla sekä poltto- ja voiteluainemyyntiä.Kuljettajia 27.Toimihenkilöitä neljä.SKAL-jäseneksi v. 1978

SKAL:n varapuheenjohtajaksi esittävät:● SKAL suoritealat ry● SKAL Pohjanmaa ry● SKAL Keski-Suomi ry● SKAL Itä-Suomi ry

Motto: Ei yksin, vaan yhdessä yrittäen!

● Kumipyöräliikenne on jatkossakin tehokas ja ympäristöystävällinen kuljetusmuoto.● Liikenneinfrasuunnitelmissa ei aseteta rautateitä maantieverkoston edelle keinotekoisilla ympäristöperusteilla.● Liikenteen verouudistuksessa eri käyttövoimia kohdellaan tasapuolisesti lainsäädännön, investointien ja tukien osalta.● Ulkomaalaisilta kuljetusyrityksiltä peritään maksu inframme käytöstä. Heidän toimintaansa ja ympäristövastuullisuuttaan valvotaan samoin periaattein, kuin meitä.● Osaavan työvoiman saatavuus turvataan kehittämällä kuljettajakoulutusta ja ajoluvan saamista nykyistä joustavammaksi.● Huolehditaan yksittäisen jäsenen palvelujen kehittämisestä. Edunvalvontatyössä verkostoidumme liikenteen toimijoiden kanssa.

Koulutus ja luottamustoimet:● Tekniikan ylioppilas● Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry hallitus jäsen 2015–● SKAL suoritealat ry varapuheenjohtaja 2013–● SKAL Pohjanmaa ry hallitus jäsen 2013–● SKAL suoritealat säiliöjaosto puheenjohtaja 2011–● Maakuljetuspooli poolitoimikunta jäsen 2018–● Kauhavan kaupunginhallitus ja valtuusto jäsen 2017–● Autoliikenteen Työnantajaliitto hallituksen työvaliokunta jäsen 2017–, hallitus jäsen 2015–● Suomen Yrittäjien liikenteen valiokunta puheenjohtaja 2015–