SKAL testasi uutta moottoritieosuutta Vt4:llä

HCT-yhdistelmä kääntyi ongelmitta

Väyläviraston Kirri-Tikkakoski-hanke on valmistuu joulukuussa etuajassa. SKAL pääsi jo ennakkoon testiajolle uudelle Vt4 moottoritielle Tikkakosken alueelle, jossa on tunnetusti paljon raskasta liikennettä. Testiajo HCT-yhdistelmällä osoitti, että Tikkakosken eritasoliittymä ja kiertoliittymät ovat oikein mitoitettuja maamme suurimmille ajoneuvoille.

Tikkakosken eritasoliittymässä koettiin jännittäviä hetkiä 9. joulukuuta, kun pääsimme yhdessä kollegani Antti Pulkkisen kanssa Kuljetusliike Taipale Oy:n HCT-yhdistelmän kyydissä testaamaan pätkän uutta moottoritietä ja Tikkakosken liittymiä.

Kuljettaja Arttu Eronen valmistautuu testiajoon.

Kuljettaja Arttu Eronen ajeli hetken Tikkakosken ja Päivölän välistä moottoritieosuutta ja nousi sitten ramppia ylös, Tikkakosken liittymään. A-tupla soljui mukavasti liittymästä ammattilaisen otteilla.

– Hyvin tästä taipuu, kun käyttää sopivasti akselien nosto-ominaisuuksia. Talvi tuo tietysti oman haasteensa, kun lunta ei saada aurattua kanttikiviä myöten, totesi Arttu Eronen 34-metrisen ratin takaa.

Arttu Eronen ajaa Taipaleella massakuormia Helsingistä Jyväskylään. Hänellä on kokemusta HCT-yhdistelmien ajamisesta jo usealta vuodelta. Kiertoliittymissä muu liikenne antaa hänen mielestään yhdistelmille hyvin tilaa ja aikaa kuljettajalle rauhalliseen toimintaan. Vaikeampia ovat lastauspihat, joissa ei aina ole tarpeeksi tilaa kaikille.

Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen on innoissaan. Tärkeää raskaan liikenteen valtaväylää, Nelostietä on parannettu moottoritieksi välillä Kirri–Vehniä noin 16 kilometrin matkalta. Testiajolla on nyt todistettu epäilijöille, että kiertoliittymät on suunniteltu ja rakennettu myös suurimmille ajoneuvoyhdistelmille sopiviksi. Katso testiajovideo jutun lopusta.

Jarmo Niskasen mukaan Nelostien liikenteen siirtäminen uudelle moottoritieosuudelle tapahtuu 21.12.2021. Alun perin tien piti aueta vasta elokuussa 2022.

Jarmo Niskanen (vas.) seuraa, kun Arto Hyvärinen kuvaa yhdistelmän liikkeitä testiajossa.

Hanke valmistuu etuajassa ja budjetissa on pysytty

Onnistuneen testiajon jälkeen Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen ja rakennuttajakonsultti Arto Hyvärinen Welado Oy:stä kertovat tarkemmin hankkeesta. Arto Hyvärinen on valvonut rakennuttajan konsulttina Niskasen kanssa rakentamispalveluiden tarjoajia ja sitä, että me kansalaiset saamme verovaroillemme vastinetta.

Hankkeelle myönnettiin rahoitusta 139 miljoonaa euroa. Hanke jatkuu vielä moottoritieosuuden avaamisen jälkeen ja kaikille käytetyille eurolle syntyy vastinetta.

Tarjouskilpailun jälkeen Väylävirasto ja pääurakoitsija Destia allekirjoittivat hankkeesta sopimuksen 21.9.2018. Toteutuksessa käytettiin Suunnittele- ja toteuta-urakkamallia (STk). Huolellisessa kehitysvaiheessa Väylä ja Destia laativat yhdessä innovatiivisen ja taloudellisesti toimivan alustavan rakennussuunnitelman. Kaikki suunniteltiin mallipohjaisesti kolmiulotteiseen tietokonemalliin, josta kulloinkin tarvittavat kohdat toimitettiin työmaalle kaivin- ja työkoneiden koneohjauslaitteisiin. Lähes paperitonta rakentamista siis, eikä maastoon tarvittu mittakeppejäkään.

Toteutusvaihe aloitettiin maaliskuussa 2019 rakentamalla rinnakkaistie välille Kirri–Vehniä. Vanhaa Vt4:sta parempikuntoinen rinnakkaistie jää uuden moottoritien avaamisen jälkeen lähinnä paikallisten asukkaiden liikennetarpeisiin. Siihen liittyviä teitä ja kevyen liikenteen väyliä Jyväskylästä Vehniälle viimeistellään vielä vuoden verran.

Arto Hyvärinen Welado Oy:stä (vas.) ja Jarmo Niskanen Väylävirastosta Suomen korkeimman kallioleikkauksen kohdalla. Murskattu maa-aines käytettiin uuteen tiepohjaan.

Toisessa vaiheessa louhittiin kalliota noin kilometrin matkalta Kirristä pohjoiseen. Syntyi Suomen korkein kallioleikkaus, jonka kautta uusi moottoritieosuus tulee kulkemaan. Kahdessa kerroksessa louhittu maa-aines käytettiin uuden tien rakentamiseen. Mursketta kuljetettiin 20 dumpperilla kahdessa vuodessa 2,5 miljoonaa tonnia tulevaa tieväylää pitkin. Näin rakennustyöt eivät häirinneet lainkaan rinnakkaistien liikennettä ja rakentaminen voitiin optimoida tehokkaasti.

Moottoritieosuuden lisäksi urakan aikana on syntynyt yli 20 kilometriä poikittais- ja rinnakkaisväyliä sekä uusia kevyen liikenteen väyliä noin 25 kilometriä. Siltoja on tehty 27 ja liittymiä viisi. Ensi vuonna uusitaan vielä Kirrin liittymä.

Vuonna 2023 tehdään uudelle moottoritiepätkälle vielä yksi päällystekerros, samoin vuonna 2026 lopullinen SMA päällyste. Ne antavat tielle lisää käyttöikää. Todennäköisesti korjausrakentamista tullaan tarvitsemaan vasta vuonna 2029.

Mallipohjainen työskentely paransi laadunvalvontaa

Työn laadunvalvontaan kiinnitettiin paljon huomiota. Materiaaleista kaikki tieto löytyy mallipohjista. Myös materiaalihukkaa on syntynyt vähemmän.

– Ennakoimattomista tilanteista on ollut paljon helpompi tehdä päätöksiä, kun kaikki tieto on tarkasteltavissa yhteisistä malleista. Olemme pystyneet jakamaan riskejä urakoitsijan kanssa, ja voineet puuttua ongelmiin ennen kuin seuraavaa tienpinnan kerrosta on tehty, Arto Hyvärinen korostaa.

Jarmo Niskanen kertoo, että uutta oli lisäksi ennakkoviestintään panostaminen yhdessä viestintätoimiston kanssa.

– Aikaisempia hankkeita paremmin hoidettu viestintä vähensi kansalaisten soittojen määrää minulle. Järjestimme myös yleisötilaisuuksia, joissa kussakin oli paikalla 50–100 henkeä. Saimme ennakoivasta lehdistö- ja facebook-tiedotuksestamme kiitosta, Jarmo hymyilee.

Tuleviin hankkeisiin lisätään ainakin yksi asia.

– Opimme, että seuraavassa projektissa pinta- ja valumavesien hallinta pitää suunnitella paremmin. Nyt helmikuinen sadepäivä, jolloin vettä tuli enemmän kuin yleensä kahdessa kuukaudessa yhteensä pääsi yllättämään meidät. Selvisimme ongelmista perustamalla nopeasti ympäristöryhmän, joka otti homman haltuun, Arto toteaa.

Aikasäästöjä syntyi suunnitteluvaiheessa lähes puoli vuotta ja huolellinen pohjatyö on heijastunut myös rakennusvaiheessa joustavasti sujuneeseen työhön.

Uudelle 16 kilometrin matkalle mahtuu kaksi lentokenttää. Lentokoneiden varalaskupaikaksi on tehty 40 metriä leveä nousutie Tikkakoskelta pohjoiseen, jossa Puolustusvoimat tulee harjoittelemaan pari kertaa vuodessa. Yhtä leveä kriisiajan lentokenttä on rakennettu Tikkakosken ja Päivölän välille.

Jarmo Niskanen listasi vielä kaikille tienkäyttäjille koituvia hyötyjä:

– Liikenne tulee olemaan sujuvampaa hyvällä keskinopeudessa Jyväskylä–Vehniä välillä ja moottoritielle pääsee liittymään kokonaan uusista tai uudistetuista kuudesta liittymästä turvallisesti ja sujuvasti. Tavaraliikenteen tilanne helpottuu erityisesti Tikkakosken eritasoliittymässä, jossa kulkee noin 400 ajoneuvoyhdistelmää vuorokaudessa. Paljon liikennettä on muun muassa Lidlin Tikkakosken keskusvarastolle. Muu liikenne pääse entistä helpommin tavaraliikenteen ohi ja paikalliset asukkaat ovat saaneet lisää turvallisia kevyen liikenteen väyliä.

Jarmo Niskanen esittää myös toiveen:

– Meidän tientekijöiden yhteinen toive on, että raskaan liikenteen ammattilaiset kunnioittaisivat tietä rakentavia ammattilaisia ajamalla tietyömaan ohi asetettua nopeusrajoitusta noudattaen.

Hän antaa myös lupauksen, että työmaa-alueilla olevat rajoitusmerkit poistetaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita, koska ymmärrämme, että tarpeettomat merkit ovat aiheuttaneet ammattiliikenteelle aiemmin turhaa matkan viivästymistä.

Lue myös Väyläviraston tiedote tien käyttöönotosta

e4_tikkakoski

Video of e4_tikkakoski Katso video moottoritien koeajosta