SKAL ja Puolustusvoimat linjasivat koulutusyhteistyötä

Avauspuheenvuorossa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala selvitti polttoaineen hinnan nousun vaikutuksia kuljetusyrityksiin ja SKALin toteuttamat toimenpiteen tilanteen helpottamiseksi.

Osastoinsinööri Reima Kontkanen Pääesikunnasta kertoi, että Puolustusvoimat kouluttaa edelleen suurin piirtein saman verran sotilaskuljettajia kuin tähänkin saakka. Vuosittain myönnetään noin 2 000 C-luokan korttia ja 1 000 CE-luokan korttia.

Kontkanen kertoi lisäksi, että kuljettajakoulutuksen palveluhankinnan puitesopimus päättyy tämän vuoden lopulla ja kilpailutuksen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Mahdollisia tulevaisuuden muutoksia ovat esimerkiksi erilaiset joustomahdollisuudet 347 päivän palvelusaikaan ja näyttökokeen käyttöön ottaminen vaihtoehdoksi sotilaskuljettajien ammattipätevyyden saavuttamiseen.

Iltapäivällä projektipäällikkö Ilkka Köntti kertoi yhteistyötarpeista Metsä Group Oy:n näkökulmasta. Vuosittain uusien autonkuljettajien tarve metsäkuljetuksissa on noin 340 henkilöä. Köntti piti yhteisten tapahtumapäivien järjestämistä varuskunnissa tärkeänä.

SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala esitteli ajatuksen SKALissa luotavasta ohjelmasta, jossa käsitellään työvoiman saatavuuden haasteita ja luodaan ratkaisuja.Hän kävi läpi myös perustason logistiikkakoulutuksen näyttökokeeseen liittyvän lainsäädännön muutostarpeet. Mahdollisuus näyttökokeeseen on ollut jo vuoden 2020 alusta, ja asetuskin yli vuoden ajan, mutta toteutuksesta ei ole vielä kuulunut mitään.

– Pidän tärkeänä, että koemalli saadaan nopeasti käytännön tasolle, Ari Herrala korosti.

Yhteistyö jatkuu aluetasolla varuskuntien kuljettajakoulutusvastaavien ja SKALin alueyhdistysten toiminnanjohtajien kesken.