SKAL 2030 lähti hyvin liikkeelle

Kiitän lämpimästi jokaista SKAL 2030 -jäsenkyselyyn vastannutta. Saimme arvokasta tietoa 585 jäseneltä. Vastausten määrää voi pitää merkittävänä, myös kansainvälisessä vertailussa. Kun olen eri maiden kollegoille tuonut esiin tapaamme toimia ja kertonut heille jäsenkyselyistämme, te olette saaneet kehuja aktiivisuudestanne. Esimerkiksi Espanjassa vastaavaan kyselyyn ei saatu yhtäkään vastausta. Erityisen paljon arvostan sitä, että olette käyttäneet aikaa oman järjestönne hyväksi. Jäsenkyselyn tulokset ja analyysi antavat meille hyvän pohjan määrittää tarvittavat kehitystoimenpiteet.

SKAL on iso järjestö, ja sen jäsenet tarjoavat kuljetuspalveluja moniin eri tarpeisiin. Kaikkea kuljetetaan, paketeista paperirulliin ja raaka-aineista jätteisiin. Yrityskoko on selvässä kasvussa. Kun yli 20 vuotta sitten tulin järjestöön töihin, jäsenistä yhden auton yrittäjiä oli kaksi kolmasosaa. Nyt niiden osuus on alle puolet, ja keskimäärin jäsenyrityksellä on yli neljä autoa ammattiliikenteessä.

SKAL jatkaa toimintaansa huomisen tiennäyttäjänä. Jäsenkysely antaa vahvan tuen arvopohjallemme. Te edellytätte, että SKAL on jatkossakin luotettava asiantuntija, vahva suomalainen ja jäsenen puolella. Tärkein asia, mitä te odotatte, on ajantasainen ja oikea ammatillinen tieto. Tiedon pitää tulla nopeasti ja ymmärrettävässä muodossa, eli sen on oltava helposti hyödynnettävissä. Järjestön toiminnan on oltava jämäkkää ja meidän on tehtävä enemmän työtä kuljetusalan maineen parantamiseksi.

Tarkennamme jäsenkyselyä vielä noin 300 haastattelulla, jotka jäsenhankkijamme Connection House tekee pääosin marraskuussa. Olemme muodostaneet jäsenkunnasta luontevia ryhmiä muun muassa yrityksen elinkaaren ja koon mukaan, ja tarkennamme ryhmittäin tulevia palvelutarpeita. Odotukset järjestöä kohtaan voivat vaihdella sen mukaan, onko jäsenyritys aloittamassa kuljetustoimintaansa, tai onko se kasvuvaiheessa taikka tekemässä sukupolvenvaihdosta. Haluamme tarkemman tiedon myös järjestöstä eroamisen syitä ja aivan erityisesti siitä, mikä saisi kuljetusyrityksen liittymään järjestöömme.

Tavoitteena on jämäkkä, osaava ja houkutteleva SKAL, johon yrittäjä hakeutuu jäseneksi. Jokainen kuljetusyritys tarvitsee oikeaa tietoa, asiantuntevaa jäsenpalvelua, vertaistukea ja verkostoitumista sekä vaikutuskanavan ja omaa toimintaa edistävää edunvalvontaa. Meidän velvollisuutena on mahdollistaa tämä ja vastata kunkin jäsenen tarpeisiin. Jäsenkysely näytti suunnan, SKAL 2030 lähti hyvin liikkeelle.