Saimme paljon aikaan!

Nyt on luontevaa tarkastella, mitä SKAL on saanut aikaan vuonna 2019. Listaus vahvistaa uskoa järjestön toimintaan. Sen avulla voi myös kumota tyypillisen harhaluulon, ettei SKAL ole tainnut saada mitään aikaiseksi. Toki on totta, että politiikassa konkreettista jälkeä syntyy verkkaisella tahdilla, vaikka töitä on paiskittu kunnolla.

Panostimme vahvasti eduskuntavaaleihin uskottavalla asiasisällöllä; kärkiteemoina väylät, vastuullisuus ja verotus. Vaadimme tiet kuntoon ja miljardin euron lisäyksen rahoitukseen. Media tuki meitä ja vahvisti viestiämme. Saimme 2020 budjetissa väylien kunnossapitoon ja investointeihin lisää 360 miljoonaa euroa. Saimme myös muutoksen talvitienhoitoon: jatkossa tienhoitourakoissa maksetaan tekemisestä, eikä pelkästä varallaolosta. Muutos näkyy tienpäällä sitä mukaa kun uudet urakkakaudet alkavat.

Vuoden puheenaiheena ovat olleet CO2-vähennystalkoot. Käyttövoimien muutokseen toimme järjen äänen ja vahvoille faktoille rakentuvan positiivisen viestin, jonka eduskunnan liikennevaliokunta otti äskettäin budjettilausuntoonsa. Saimme vihreätkin ymmärtämään, että kun tavaraliikenne on tänään 99-prosenttisesti dieselkäyttöistä, pääkäyttövoimana on diesel yhä 2030-luvulla, ja päästöjen puolitus onnistuu ilman taikatemppuja lisäämällä riittävästi uusiutuvaa dieseliä fossiilisen sekaan. 

Näkyvimmät voitot SKAL saavutti vaalien jälkeen vahvalla edunvalvonnalla Säätytalolla, jossa Rinteen hallitusohjelmaan kirjattiin monta tavaraliikenteelle merkittävää kehityshanketta. Rinteen hallitus on sitoutunut alentamaan polttoaineveroa ammattidieselin avulla, ottamaan käyttöön vinjetin, jolloin ulkomaisetkin kuorma-autot maksavat tienkäytöstä, sekä torjumaan harmaata taloutta tilaajien ylikuormavastuun avulla. Näistä kirjauksista matka lakipykäliksi on jo alkanut eri ministeriöissä. 

Myös EU-edunvalvonnassa on tulossa voitto kotiin. Historialliset kuohujuomat voi korkata vasta, kun lopputulos on selvä, mutta sen uskaltaa jo todeta, että kabotaasirajoitukset tulevat vastoin ennakko-odotuksia kiristymään, ja EU:n ajo- ja lepoaikoihin olemme saamassa SKAL:n ehdottaman lisäjouston. Saavutuksena voi pitää myös FinMobility ry:n perustamista yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Brysselissä toimivan yhdistyksen kautta saamme 1.1.2020 alkaen kaikki tarvitsemamme EU-edunvalvontapalvelut.

Lämmin kiitos kaikille SKAL:n jäsenyrittäjille, luottamustehtävissä toimiville sekä toimihenkilöille vuodesta 2019. Tulokset syntyvät koko järjestön voimin ja saimme paljon aikaan!